T-Systems podporuje projekt duálneho vzdelávania a študentom hneď ponúka prácu

Zuzana Gránska
Sponzorovaný článok
  Foto:T-Systems

Spoločnosť T-Systems ako jedna z prvých firiem na Slovensku spustila úspešný projekt duálneho vzdelávania v septembri 2013. V spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom otvorila v IT odbore trojročné vyššie odborné štúdium. Ponúka študentom to, čo im dnes inde chýba – PRAX.

 

Výhody duálneho vzdelávania v T-Systems

Odborníci v oblasti informačných technológií patria dnes na trhu práce medzi najvyhľadávanejších. V tomto pomaturitnom štúdiu sa však študentovi neponúkajú v oblasti IT iba teoretické vedomosti, ale aj množstvo nenahraditeľných praktických skúseností. Väčšina času štúdia je venovaná práve získavaniu praktických skúseností mladých ľudí. Čas, ktorý praxou študenti strávia, predstavuje až 70% z celkového času výuky, čo je počas 3 rokov až 1600 hodín praktických cvičení a 1050 hodín odbornej praxe v spoločnosti tj. v prepočte to predstavuje 1 kalendárny rok praxe.

Študenti získajú účasťou v programe prístup k najnovším technológiám a ako prví sa vzdelávajú podľa duálneho vzdelávacieho systému, ktorý viac ako 40 rokov funguje v Nemecku. Zároveň získajú certifikát rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku. Výhodou je, že ak sa absolvent rozhodne hľadať zamestnanie v Nemecku,  nemusí sa zaoberať žiadnymi legislatívnymi prekážkami.

 

Štúdium je pre študentov výhodné aj z finančného hľadiska už počas štúdia. Žiadne školné študenti neplatia. Spoločnosť im poskytuje počas celého štúdia  platenú prax vyplývajúc zo zákona. Odmena sa pohybuje vo výške 100 percent hodinovej minimálnej mzdy.Študenti majú možnosť získať aj  podnikové štipendium, ktorého výška predstavuje maximálne 120 eur mesačne. „Štipendium sa vypláca na základe hodnotenia študentov, ktoré prebieha 2 krát ročne. Medzi hodnotiace kritériá patria nielen dosiahnuté výsledky, ale aj celkový prístup študenta, jeho aktivita, motivácia a sebarozvoj,“ vysvetľuje Andrea Lovacká z T-Systems.

 

Ďalšou zaujímavosťou je, že študenti po ukončení štúdia získajú nielen titul DiS – diplomovaný špecialista, ale dostávajú automaticky od spoločnosti T-Systems aj ponuku práce. Hoci náš zákon nehovorí o povinnosti zamestnávateľa študenta zamestnať, spoločnosť T-Systems študentovi zamestnanie úspešným absolvovaním programu garantuje. „Dva krát ročne prebiehajú hodnotenia študentov a ak splnia požadované kritériá, dostávajú automaticky zmluvu o budúcej zmluve, kde sa firma zaväzuje, že študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium aj prijme. Hlavným cieľom podpory takéhoto pomaturitného štúdia je vychovať si nových kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov,“ objasnila Lovacká.

 

Pre koho je štúdium určené?

Trojročné vyššie odborné štúdium v odbore 2695Q Počítačové systémy (ISCED 5B) je vhodné pre absolventov stredných škôl, ale aj gymnázií, ktorí nechcú pokračovať na univerzite, ale aj pre absolventov vysokých škôl, ktorí by radi získali cenné praktické skúsenosti.

Dnes v programe študuje 72 študentov a v júni 2016 bude mať program svojich prvých absolventov.

Po ukončení štúdia sú absolventi štúdia pripravený na prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Nadobudnú dostatočné technické i komunikačné znalosti a zručnosti pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom.

 

Študijný plán

Študijný program pozostáva z troch vzájomne sa doplňujúcich predmetov:

  • odborné IKT predmety zamerané na rozvoj do hĺbky (55 %)
  • odborné predmety mimo IKT, zamerané na rozvoj do šírky (25 %)
  • predmety zamerané na jazykové a sociálne zručnosti (20 %)

 

V rámci štúdia účastníci absolvujú odbornú prax priamo v T-Systems Slovakia v nasledovnom rozsahu:

ročník – 4 týždne súvislej praxe

ročník – 10 týždňov súvislej praxe  a 40 dní priebežnej praxe počas šk. roka

ročník – 20 týždňov súvislej praxe  a 32 dní priebežnej praxe v 1.polroku šk. roka

 

Čo hovoria na svoju skúsenosť samotní študenti?

 

"Duálne vzdelávanie v spoločnosti T-Systems vnímam ako študent veľmi pozitívne. Som absolventom SPŠ Elektrotechnickej v Prešove a prihlásenie sa do tohto štúdia vôbec neľutujem, skôr naopak - beriem to ako veľkú šancu niečo sa naučiť v oblasti IT, presadiť sa a získať zručnosti v reálnom pracovnom prostredí na skutočných strojoch.  Nejde tu len o známky, ale aj o tvorivého ducha, záujem, nápady. Ak to máte, určite s vami bude T-Systems počítať aj do budúcnosti, ale samozrejme, že sa musíte aj učiť. Toto štúdium som si zvolil hlavne preto, lebo sa nachádza v mojom odbore, ktorý som študoval 4 roky a podľa môjho názoru mi dokáže dať oveľa viac ako vysoká škola, hlavne čo sa týka zručností, ktoré budem naozaj v živote potrebovať. Ak by sa ma niekto opýtal, či by som sa na toto štúdium prihlásil znova, odpoveď by bola jednoznačná - áno."

Jaro Makara, študent 1. ročníka

 

“Po ukončení strednej školy som sa rozhodovala medzi vysokou školou a duálnym vzdelávaním. Duálne vzdelávanie si ma získalo množstvom praxe, ktorú poskytuje svojím študentom. Po dvoch mesiacoch štúdia musím povedať, že som si zvolila dobre. Vyhovuje mi triedny kolektív, v ktorom si navzájom pomáhame. Tým, že nás je málo, tak je iný (individuálnejší) aj prístup vyučujúcich a zamestnancov firmy. Dvakrát týždenne máme prax vo firme, kde sa okrem odborných predmetov dozvedáme aj o iných činnostiach, ktoré sú pre chod firmy dôležité. Dôraz sa na našom štúdiu kladie aj na výučbu anglického a nemeckého jazyka, ale aj vystupovanie a prezentovanie sa.“

Radka Semjanová, študent 1. ročníka

 

“Oceňujem, že na vyučovaní preberáme predmety, ktoré naozaj v praxi využijeme. Za výhodu považujem aj to, že nám T-Systems umožňuje pracovať v spoločnosti aj v lete a vieme si tak popri štúdiu zarobiť nielen počas roka, ale aj cez prázdniny. V T-Systems som zatiaľ spokojný, veľa som sa tu naučil či už v oblasti Linuxu, databáz alebo sietí a hlavne máme možnosť si to všetko vyskúšať v praxi.“

Gabriel Kandra, študent 2. ročníka

 

Ako sa môžete prihlásiť vy?

Prihlásiť sa na štúdium v  odbore 2695Q Počítačové systémy v školskom roku 2015/2016 môžete do 31. mája 2015.

Kvalitné duálne vzdelávanie môže byť aj vašou cestou k dobrému zamestnaniu.

 

 

Viac sa o štúdiu dozviete aj TU.

 


O spoločnosti T-systems
Spoločnosť T-Systems Slovakia, s. r. o., vznikla v januári 2006 ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH.
T-Systems Slovakia predstavuje strategické miesto servisnej dodávateľskej siete materskej spoločnosti T-Systems International, ktorá patrí medzi svetových dodávateľov služieb informačných a komunikačných technológií (IKT). Momentálne zamestnáva na Slovensku 3638 zamestnancov.
Medzi služby spoločnosti T-Systems Slovakia patrí správa sietí, serverov, operačných systémov, databázových systémov, systémov SAP®, middlevérových softvérových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií.
Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku