10 dôležitých výhod, prečo študovať cudzie jazyky

10 dôležitých výhod, prečo študovať cudzie jazyky
10 dôležitých výhod, prečo študovať cudzie jazyky / Foto: Shutterstock

Úžitok z osvojovania si iného jazyka ako materinského má vplyv na rast mozgu, odvrátenie demencie, zlepšenie pamäti, pozornosti a ... je toho ďaleko viac.

Ovládať iný jazyk je ako vlastniť ďalšiu dušu.
– Charlemagne

Ľudia si kedysi mysleli, že učenie sa dvoch jazykov vytvára v mysli zmätok. Ďalej bolo ľudstvo toho názoru, že je lepšie vedieť jeden a poriadne ako sa trápiť s viacerými. Mohli sme sa stretnúť s ešte extrémnejšími a absurdnejšími pohľadmi, a to že štúdium dvoch  jazykov spôsobuje druh schizofrénie alebo dvojitej osobnosti.

Zdalo sa, že zopár štúdii podporovalo myšlienku, že učenie sa viac ako jedného jazyka môže byť problematické. Prví výskumníci poznamenali, že dvojjazyční ľudia majú tendenciu mať menšiu slovnú zásobu a pomalšie používajú slová.

No tieto mýty boli zatienené vlnou nového výskumu ukazujúceho neuveriteľné psychologické výhody učenia sa druhého jazyka. A tie majú ďaleko väčší význam ako objednanie šálky kávy, keď ste v cudzine.

 

1. Vývin mozgu

Fakt, že jazykové centrá v mozgu naozaj rastú, je jedným z hlavných benefitov z učenia sa ďalšieho jazyka. Čím lepšie sa učíte, tým viac vaše vitálne časti mozgu rastú.

 

2. Zadržanie nástupu demencie

Bilingvizmus odďaľuje nástup Alzheimerovej choroby pri náchylných ľuďoch až o 5 rokov. Znie to neuveriteľne, ale vedci pokračujú v podpore týchto výsledkov. V praxi to znamená, že štúdium jazykov má taký účinok na demenciu človeka ako žiadne iné dostupné lieky.

3. Lepší poslucháč

Byť bilingválnym môže viesť k zlepšeniu schopnosti počúvať, pretože mozog musí viac pracovať, aby rozoznal odlišné typy zvukov v dvoch alebo viac jazykoch.

 

4. „Jazyková citlivosť“

Dojčatá z bilingválnych domácností vedia rozoznávať jazyky, ktoré predtým nikdy nepočuli. Len to, že sú vystavení dvom odlišným jazykom, napríklad španielčine a katalánčine, im pomáha identifikovať rozdiely medzi angličtinou a francúzštinou, i keď sa predtým s nimi ešte nestretli.

 

5. Zlepšenie pamäte

Bábätká vychovávané v dvojjazyčnom prostredí majú lepšiu pracovnú pamäť ako tie, ktoré vyrastali v jednom jazyku. To znamená, že sú lepšie v mentálnom počítaní, čítaní a mnohých ďalších kognitívnych schopnostiach.

 

6. Lepší multi-tasking

Multi-tasking sa dá voľne vysvetliť ako spracovávanie niekoľkých úloh naraz. Bilingválni ľudia sú schopní prepnúť z jednej úlohy na druhú oveľa rýchlejšie. Ukazujú väčšiu kognitívnu flexibilitu a je pre nich ľahšie prispôsobiť sa neočakávaným meniacim sa podmienkam.

 

7. Zvýšená pozornosť

Dvojjazyční ľudia majú lepšiu kontrolu pozornosti a sú schopní dobre limitovať rozrušenia, ktoré prichádzajú.

 

8. Dvojitá aktivácia

Kognitívne zlepšenia ako zlepšená pozornosť a multitasking, môžu prichádzať z dôvodu že bilingvisti majú aktivované oba jazyky naraz  v tom istom čase a musia neustále monitorovať, ktorý z nich je práve používaný.  Celé toto prepínanie z jedného na druhý sa radí medzi benefity štúdia viacerých jazykov.

 

9. Nový pohľad na svet

Štúdium iného jazyka môže doslova zmeniť pohľad na svet. Napríklad učenie japončiny, ktorá má základné termíny pre svetlú a tmavú modrú, môže pomôcť vnímať farby odlišným spôsobom.

 

10. Zlepšenie prvého jazyka

Od tej doby, čo sa začnete venovať štúdiu druhého jazyka, vaša pozornosť bude zaujatá abstraktnými pravidlami a štruktúrou tohtojazyka. To môže zlepšiť pochopenie jazyka prvého. Ako hovorí Goeffrey Willans: „Nikdy nemôžete rozumieť jednému jazyku, pokiaľ nerozumiete aspoň dvom“.

Všetkých týchto desať výhod nezahŕňa ešte úžitok z nahliadnutia osobnosti do inej kultúry, čím sa dá pozorovať vlastná kultúra z inej perspektívy. V skratke povedané, ovládaním iného jazyka , môžeme získať niečo ako „druhú dušu“.

 


Zdroj: spring.org.uk
Čítajte viac o téme: Cudzie jazyky
Zdieľať na facebooku