5 jednoduchých krokov, ktoré pomáhajú študentom dostať sa na vysokú školu

Mnohí študenti musia vynaložiť veľa úsilia, aby sa dostali na školu snov.
Mnohí študenti musia vynaložiť veľa úsilia, aby sa dostali na školu snov. / Foto: Bigstock

V súčasnosti veľké množstvo stredoškolákov túži po tom, aby sa dostali na vysokú školu. Na niektoré sa dá dostať jednoduchšie, ale na niektoré je to zložitejšie. Mnohí študenti musia vynaložiť veľa úsilia, aby sa dostali na školu snov. Aby sa im sen splnil, je potrebné, aby si dobre premysleli jednotlivé kroky, ktoré ich k úspechu privedú.

 

V posledných rokoch viacero vysokých škôl prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky. Ale mnohé záujemcov o štúdium stále testujú. Maturanti vo väčšine prípadov sa hlásia na školy, kde robia testy z rovnakých predmetov a tematických okruhov, z akých aj maturovali. Vysoké školy však môžu vyžadovať pri testoch vedomosti navyše, preto sa oplatí venovať nielen príprave na maturitu, ale aj na samotné prijímačky. Náročnejšie to majú tí študenti, ktorí nešli na vysokú školu hneď po maturite. Veľa vecí sa musia učiť akoby nanovo. Ako teda začať s učením? Ak ste s tým nezačali doteraz, určite si urobte niekoľko testov z minulých rokov. Na základe konkrétnych testov z predošlých rokov zistíte, ako na tom skutočne ste a čo sa od vás presne očakáva. Školy zvyčajne zverejňujú minimálne ukážky testov na prijímacie skúšky na webových stránkach, čiže predstavu o požiadavkách školy a náročnosti otázok si vytvoriť môžete. Zhromaždite si dostupnú literatúru, pomôcť vám môže aj internet. Prihlásiť sa môžete aj na intenzívny prípravný kurz.  Dôležitým bodom je pri príprave stanovenie priorít. Chystáte sa na viacero prijímačiek? Ktoré sú dôležité a ktoré menej? Práve odpovede na tieto otázky vám pomôžu vytvoriť si plán prípravy. Vhodné je začať sa učiť látky, ktoré vám relatívne dobre idú. Tým získate pocit istoty a o to lepšie sa vám prejde na náročnejšie učivo. Pokračujte zložitejšími témami, snažte sa ich čo najviac precvičovať Na záver si nechajte kapitoly, pri ktorých viete, že sa už veľmi nezlepšíte, preopakovať a pozrieť sa na ne však musíte. Vhodné je učenie si rozvrhnúť do celkov a pri každom z nich si stanoviť termín, v ktorom sa mu budete venovať. Posledných desať dní alebo minimálne týždeň pred skúškami sa odporúča vyčleniť len na opakovanie. Ross E O'Hara, ktorý sa dlhé roky venuje výskumom o procese vzdelávania, odporúča študentom nasledovný päťkrokový proces na efektívne stanovenie cieľov, ktoré im môžu pomôcť nielen pred prijímacími skúškami, ale aj počas samotného štúdia na vysokej škole. Pozrime sa na jednotlivé kroky:

 

1. Ciele

Jednou z prvých úloh je rozdelenie veľkého cieľa na malé kroky. Tie sú pre každého viac hmatateľné a konkrétnejšie, a tak aj viac motivujú. Cieľ ako sa dostať sa na vysokú školu je príliš veľký a abstraktný na vytvorenie plánu, ale keď sa študent zameria na jednotlivé čiastkové kroky, plán začne mať pre neho reálnejšiu podobu. Jeden z výskumov ukázal, že rozdelenie veľkého cieľa na menšie časti, pomáha pozrieť sa na situáciu reálnejšie. Predovšetkým študenti môžu vidieť jasnejšie dĺžku jednotlivých krokov, čo následne zlepšuje  riadenie času a včasné dokončenie jednotlivých úloh.

 

2. Vizualizácia výhod po dosiahnutí cieľa

Druhý krok zahŕňa vizualizáciu výhod, ktoré študenti zažijú dosiahnutím svojho cieľa. Dá sa to urobiť v ich hlave alebo zdieľať prostredníctvom diskusie, písania alebo ilustrácie. Táto predstava dokáže dlhodobo zabezpečiť vnútornú motiváciu študentov. Motivačná koučka Patti Dobrowolski tvrdí, že svoje životné ciele je dôležité si NAKRESLIŤ. Radí, že ak si ich nakreslíte, máte až o 80 percent vyššiu šancu ich dosiahnuť. Obrazy podľa nej privádzajú ľudí k činom. Podľa nej si človek má nakresliť dve polia. Naľavo si má nakresliť  súčasnú situáciu a napravo predstavy o budúcnosti. Tá, o ktorej snívate, má byť čo najviac farebná a detailná. Taktiež hovorí, že musíte svoje sny vidieť, veriť v ne a konať. A ide hlavne o to, aby vo svojom úsilí vytrvali a štúdium dokončili.

 

3. Uvedomenie si prekážok

Tretí krok spočíva v identifikácii a uvedomení si možných prekážok a problémov, ktoré počas prípravy na prijímacie skúšky alebo počas štúdia môžu študenta stretnúť. Akademické plány môže čokoľvek narušiť a je lepšie je byť aj na takéto veci pripravení, ako zostať veľmi zaskočení. Študenti nemusia myslieť na všetky možné prekážky, to nie je ani možné. Je potrebné, aby si uvedomili skutočne, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou môžu v ich živote vyskytnúť a vytvoriť si plán B pre prípad, že sa tak stane. Aj takéto uvedomenie si reality pomáha študentom vytrvať na ceste za cieľom až do konca.

 

4. Ako sa učiť v prípade prekážok

Študent sa napríklad môže rozhodnúť, či prijme pozvanie priateľov na vysokohorskú túru alebo nepôjde a zostane doma a bude sa učiť. V takejto situácii si musí dokonale premyslieť, čo vlastne urobí. Možno ak nepôjde, bude mu smutno za kamarátmi a aj tak sa veľa toho nenaučí. A ak sa rozhodne, že pôjde, musí si premyslieť, kedy a ako svoje povinnosti dokončí tak, aby zostal v pohode a bez stresu. Bude mať na to čas? Koľko dní mu ešte zostáva do skúšok. Odpovede na tieto otázky si musí dokonale premyslieť. Vo svete plnom rozptýlení je riadenie času jednou z najužitočnejších techník, ktorú sa treba naučiť. Dnes, keď nás neustále niečo rozptyľuje, je veľmi náročné  vytrvať pri svojich zvykoch a vytvoriť si vhodný systém na učenie. Teda dodržiavať čas, určité rituály a zvyky pri učení. Úspešní študenti sú však skvelí pri vytváraní a sledovaní svojich  postupov, ktoré im pomáhajú maximalizovať svoje vzdelávanie a implementovať ho do každodenného života. Ďalším aspektom, ktorý je potrebné spomenúť, je ten, že schopnosť dodržiavať systém pri učení vyplýva z vysokej sebadisciplíny. Tiež je potrebné si uvedomiť, že donekonečna sa nedajú odkladať podujatia s kamarátmi, lebo potom človek trpí. Študenti by si mali nájsť čas aj na oddych a regeneráciu síl. Vhodne zvolené aktivity k učeniu dokážu ešte viac motivovať.

 

5. Priestor na učenie

Nie každý študent má svoju izbu a ideálne podmienky na učenie. Niektorí majú napríklad mladších súrodencov, ktorí často kričia, nahlas sa smejú alebo behajú po dome. V takomto prípade je potrebné si vytvoriť konkrétnejší plán súvisiaci s tým, kde alebo kedy sa bude učiť. Čím konkrétnejšie má študent premyslené jednotlivé kroky, tým lepšie  sa mu darí plniť jednotlivé ciele. Existuje oveľa väčšia šanca, že plán jednotlivých dní dodrží a naučí sa všetko, čo potrebuje vedieť.

 

Nezabúdajte tiež na vytrvalosť a trpezlivosť

Úspešní študenti chápu, že učenie sa vyžaduje čas. Pre nich je vytrvalosť kľúčom k úspechu, pretože nič, čo stojí za to, aby sa poriadne naučili, sa nenaučia za deň alebo dva. Mnoho ľudí je presvedčených o tom, že práve nedostatok vytrvalosti je to, čo väčšine bráni poriadne študovať a v mnohých prípadoch aj doštudovať. Takmer každý má v živote veľkolepé nápady a ambície. Ale iba niektorým ľuďom sa podarí splniť si stanovené ciele. Často si ich splnia práve preto, že sa nevzdávajú a aj napriek prekážkam vytrvajú vo svojom úsilí.

 

Vytrvalosť a trpezlivosť idú často ruka v ruke. A úspešní študenti sú majstrami v oboch. Ale vytrvalosť a trpezlivosť sa v niečom líšia. Ak plánujete dopredu a dôsledne na tom pracujete, je to vytrvalosť. V takom prípade neustále pracujete na dosiahnutí svojho cieľa a sledujete stanovený plán. Trpezlivosť si môžete overiť vtedy, keď váš plán zrazu zlyhá alebo sa vyskytne nečakaná prekážka. V tejto situácii veľa ľudí nepokračuje vo svojom úsilí. Úspešní študenti však vytrvajú, snažia sa prekážku odstrániť a trpezlivo čakajú na zmenu podmienok. Dobrým spôsobom, ako si vybudovať trpezlivosť, je akceptovať, že váš plán môže niečo narušiť. Ľudia, ktorí nedokážu akceptovať skutočnosť, že ich plány by mohlo aj niečo narušiť, zlyhávajú najviac. Úspešní študenti sa dokážu na túto skutočnosť pripraviť a nevzdávajú sa.

 


Zdroje: 
Martin Krengel: Tajemství efektívního učení
Kolektív autorov: Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace 
5 easy steps helping students make it college

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku