Miroslav Vaško z T-Systems Slovakia o duálnom vzdelávaní: Chceme si vychovávať kvalitných zamestnancov

Redakcia
Sponzorovaný článok
Miroslav Vaško, riaditeľ  Vzdelávacieho centra v spoločnosti T-Systems Slovakia
Miroslav Vaško, riaditeľ Vzdelávacieho centra v spoločnosti T-Systems Slovakia / Foto: T-Systems Slovakia

MIROSLAV VAŠKO je riaditeľom Vzdelávacieho centra najväčšieho košického servisného centra T-Systems Slovakia. Už štvrtý rok ich firma poskytuje študentom duálne vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Rozprávali sme sa, prečo sa ich firma rozhodla zapojiť do duálneho vzdelávania, ale aj o tom, ako vyzerá štúdim u nich a ako sa na tento program možno prihlásiť.

 

Čo bolo hlavnou motiváciou zapojiť sa ako prvá firma v oblasti informačno-komunikačných technológií na Slovensku do programu duálneho vzdelávania?

Dôvodom bol a stále je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce. Identifikovali sme profily potencionálnych zamestnancov, ktorých bude na pracovnom trhu nedostatok. Hľadali sme spôsob, ako si ich vychovať. Inšpirovali sme sa našimi partnermi v Nemecku, kde sa tento systém už niekoľko desiatok rokov ukazuje ako vysoko efektívny. Rozhodli sme sa prispôsobiť tento systém našim podmienkam, a tak sme sa stali jednou z prvých firiem na Slovensku, ktorá zavádzala prvky duálneho vzdelávania ešte pred prijatím zákona o Odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý upravuje jeho fungovanie.

 

V akom odbore sa u vás dnes môžu študenti vzdelávať?

Študenti majú v T-Systems Slovakia možnosť študovať Trojročné vyššie odborné štúdium v odbore 2563Q Počítačové systémy. Tento program realizujeme v spolupráci s SPŠE v Košiciach od roku 2013.

 

Koľko študentov dnes máte celkovo?

Dnes v programe študuje 67 študentov a v júni minulého roku  ukončilo toto vzdelávanie 22 prvých absolventov.

 

Aké uplatnenie nájdu študenti po ukončení štúdia?

Po ukončení sú absolventi pripravení na prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Nadobudnú dostatočné technické i komunikačné znalosti a zručnosti pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom a získavajú pracovnú zmluvu.

 

Sú prijímacie pohovory náročné? Z čoho pozostávajú?

Najprv prebieha klasický osobný pohovor u nás, v T-Systems Slovakia. Termín prihlásenia je do 20. mája a prihlásiť sa môžu online. Ak prejdú pohovor u nás, absolvujú prijímačky koncom júna na škole, ktoré pozostávajú z odborného testu zo základov IKT (informačno komunikačných technológií) a z testu z anglického jazyka. Príjmačky v škole sa budú konať v treťom júnovom týždni. Následne sa študenti dozvedia finálny feedback a od septembra 2017 môžu začať so štúdiom.

 

Čo si študenti podľa vášho názoru na možnosti študovať a praxovať v T-Systems Slovakia najviac cenia?

Myslím, že je to práve to množstvo času, ktorý trávia počas štúdia vo firme. Majú tak možnosť dostatočne spoznať budúce povolanie a pripraviť sa naň. Už teraz si vytvárajú kontakty, ktoré im nepochybne pomôžu pri riešení pracovných úloh aj v budúcnosti, naberajú skúsenosti a učia sa od skutočných profesionálov v odbore, ktorý si vybrali.

 

Uvažujete v budúcnosti aj o rozšírení študijných programov (nové špecializácie, prípadne viac študentov)?

Uvažujeme niečo podobné skúsiť aj na vysokej škole, s pilotným programom začíname už v septembri v 2017.

 

Koľko študentov plánujete prijať v novom školskom roku a kto sa o štúdium u vás môže zaujímať?

Od septembra 2017 plánujeme do 1. ročníka prijať 30 nových študentov. Štúdium je vhodné pre absolventov stredných škôl, ale aj gymnázií, ktorí nechcú pokračovať na univerzite a majú záujem o informačné technológie. Podmienkou je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (aj aktuálny maturitný ročník), najstaršia akceptovaná je z roku 2012.

 

Zaujalo vás duálne odborné vzdelávanie? Prihlásiť sa môžete TU do 20.05.2017.


Čo na duálne odborné vzdelávanie hovoria samotní študenti?

Na dual education som nastúpila hneď po maturite. Teraz som v 2. ročníku a uvedomujem si, že to bolo moje najlepšie rozhodnutie. Systém vzdelávania, podľa nemeckého vzoru, založený na množstve praxe mi vyhovuje do najmenších detailov. Štúdium obsahuje veľa technických predmetov, ktoré pre mňa boli zo začiatku výzvou, no vďaka super kolektívu a učiteľom som sa naučila ich ľahko zvládať. Hodiny zdokonaľovania naších prezentačných zručností mojej hanblivej povahe veľmi prospeli. Tiež ocenujem množstvo hodín cudzích jazykov, kedže učiť sa jazyky bol vždy môj sen. A na čo sa po duale teším najviac? Na istú prácu v teame, v ktorom praxujem a na skvelých kolegov :)

Radka Semjonová, študentka 2. ročníka

 

Vďaka dualu som zistil, čo ma naozaj baví. Keď som sem nastupoval, šiel som tu s tým, že si zdokonalím svoje znalosti v oblasti Networkingu, čo sa aj stalo. No vďaka Duálnemu vzdelávaniu som zistil, že ma začali baviť aj  Unixove a Linuxove operačné systémy. To je momentálne oblasť,  ktorej sa najviac venujem a ktorá ma momentalne najviac baví. V súčasnosti pôsobím v tíme Solaris, kde spravujeme zákaznicke operačné systémy, a teda všetky úlohy spojené so správou. V tomto tíme plánujem pôsobiť aj po ukončení duálneho vzdelávania

Jozef Bežila, študent  3. Ročníka

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku