Globálny verzus národný prístup k vyučovaniu komunikácie

University of New York in Prag
Sponzorovaný článok
  

Počas posledných päťdesiatich rokov odbory súvisiace s komunikačnými a mediálnymi štúdiami pozoruhodne rastú. Podľa Kaarle Nordenstrenga z Univerzity v Tampere vo Fínsku sa pole komunikácií rozšírilo viac ako ostatné odbory, výnimkou je informatika a biomedicína. Ani pre priemerného občana na celom svete by to nemalo byť žiadne prekvapenie. Ohromujúce šírenie komunikačných a mediálnych kanálov, pokrok v oblasti počítačového softvéru a hardvéru spolu s telekomunikáciami nenechal prakticky žiadnu časť spoločnosti nedotknutú.

 

 

Multikultúrny alebo domáci prístup?

Tieto “revolúcie” v komunikácii formujúcej základ ekonomickej a kultúrnej “globalizácie” vytvorili pocit naliehavosti v oblasti vzdelávania po celom svete a viedli k otázke, ako by mali byť štúdiá o komunikácii a médiách zamerané - či na národné mediálne prostredie alebo viac s globálnym prístupom, čo odráža zdanlivo nezastaviteľné šírenie “nových médií” cez nadnárodné mediálne korporácie. Táto otázka znie: ako by sa malo pristupovať ku komunikácii a mediálnym štúdiám v dobe globálnej komunikácie? Multikultúrny alebo domáci prístup?

 UNYP

 

Multikultúrne prostredie poskytuje neoceniteľnú výhodu

Neexistuje jasná univerzálna tendencia byť videný. S najväčšou pravdepodobnosťou väčšina vysokých škôl po celom svete zostáva orientovaná v tuzemsku (alebo na vnútroštátnej úrovni). Vzhľadom k tomu, že rôzne študentské orgány zostávajú zriedkavo ako celok, je logické, že dôraz je kladený na miestny prístup. Pre niektoré školy je však jednoducho vhodnejšie preferovať globálny prístup, čo ich študentom dáva výhodu multi-národného, multi-kultúrneho prostredia. University of New York in Prague ( UNYP ) je ukážkovým príkladom. UNYP sa môže pochváliť viac ako 60 národnosťami študentov, a preto je globálne zameranie nielen logické, ale aj nevyhnutné. "V priemernej triede je 15-20 žiakov a v našom programe nájdete 11-12 národností, niekedy aj viac," vysvetľuje Todd Nesbitt, vedúci Katedry komunikácie a masmédií na University of New York in Prague. To vytvára ďalšie požiadavky na profesorov, čo vedie k zlepšeniu podmienok pre študentov. "Naši profesori jednoducho nemôžu riskovať, že by nevedeli, ako veci fungujú v krajinách, z ktorých študenti pochádzajú. Potrebujú vedieť čo najviac o digitálnej priepasti v Českej republike a medzi Spojenými štátmi alebo Kóreou či Nigériou . Nielen v prospech študentov z týchto krajín, ale tiež aj kvôli ich zvedavým spolužiakom."

Nesbitt toto študentom hovorí už od prvého dňa, kedy sa študenti stretávajú, aby zistili, čo ich čaká v nasledujúcich rokoch.

UNYP"Rozdávam kvíz s pravdivými alebo nepravdivými otázkami, aby som rozptýlil mýty o výučbe v univerzitnej učebni," hovorí. "Jednou z otázok je: 'Očakávam, že sa budem učiť od svojich spolužiakov.' " Väčšina študentov odpovie nepravdivo, a to nám dáva možnosť vysvetliť, že jednou z najväčších výhod štúdia v multikultúrnom prostredí je to, čo získate z pohľadu druhých, a následného prirovnania k vlastnému pohľadu. "Okrem študentov sa UNYP tiež môže pochváliť veľmi rôznorodou skupinou akademikov, čo znamená, že študenti získavajú aj niečo z ich prístupov.“

 

Pripravte sa na budúcnosť vďaka americkému spôsobu vzdelávania

Dokorán otvorené globálne more súčasného podnikania a obchodu môže byť kruté. Denne počúvame správy o kolísaní, nestabilite a zmenách. Pochopenie rôznych prístupov, pozadia a tradícií môžu poskytnúť výraznú výhodu pre budúcich uchádzačov o zamestnanie. Tak ako sa národné prostredie transformuje do globálneho ihriska, byť pripravený na budúcnosť môže znamenať, že ste ponorení do rozmanitosti od samého začiatku.

 

Zdieľať na facebooku