Kariéra

Vysoká škola nie je cieľom každého absolventa strednej školy. Výchovná poradkyňa radí študentom, čo robiť po maturite

Veľa študentov ani tesne pred deadlinom podávania prihlášok na vysoké školy nevie, či chce svoju životnú dráhu pokračovať štúdiom na vysokej škole.

Koľko zarábajú ľudia v jednotlivých povolaniach? Vyberte si školu aj podľa svojho budúceho zárobku

Aktuálny prehľad platov v 2.štvrťroku 2015 prinieslo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Informačného systému o cene práce (ISCP).

Globálny verzus národný prístup k vyučovaniu komunikácie

Ako by sa malo pristupovať ku komunikácii a mediálnym štúdiám v dobe globálnej komunikácie?

Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania už aj v Nitre

V Nitre sa bude konať 1. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2013