Získajte príspevok až 20-tisíc eur na projekty pre mládež

  Foto: Pexels

6.3.2021 - Podpora mládeže. To je cieľom aktuálnej výzvy z dielne rezortu školstva zameranej na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektov. Uchádzači môžu získať príspevok 20 000 eur. Žiadosti je možné predkladať od 9. apríla 2021.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej výzvy PRIORITY. Výzva je súčasťou dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021. V tomto roku sa subjekty môžu uchádzať o maximálnu alokáciu 20 000 eur na jeden projekt.

„Som veľmi rád, že aj prostredníctvom týchto projektov prispejeme k skvalitneniu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania na Slovensku,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

 

Projekty je možné predkladať z oblastí podpory sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencie pred sociálno-patologickými javmi; rozvojových programov pre mládež; informačných a poradenských služieb pre mládež či z oblasti podpory participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti.

 

Žiadosti je možné predkladať do 9. apríla 2021. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže k tejto výzve zároveň pripravila informačný seminár, ktorý sa uskutoční 11.marca. Prihlásiť sa naň je možné prostredníctvom tohto linku: facebook.com/events/529230711372044/.

 

Viac informácií o výzve nájdete na stránke ministerstva školstva v sekcii Mládež, v časti Financovanie práce s deťmi a mládežou: www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy/.

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku