Učiteľ Slovenska: Organizátori dostali rekordný počet prihlášok aj nominácií

UČiteľ Slovenska
UČiteľ Slovenska / Zdroj :KI

Bratislava 24. júna 2020 – Viac ako tisíc nominácií dostali tento rok organizátori ocenenia pre najlepších učiteľov Slovenska. Prihlášku si nakoniec podalo rekordných 164 z nich. Ocenenie Učiteľ Slovenska Komenského inštitútu zviditeľňuje a oceňuje prácu tých pedagógov, ktorí pri vzdelávaní využívajú inovatívne metódy, všestranne podporujú svojich žiakov a študentov a sú zároveň inšpiráciou pre svojich kolegov. O držiteľovi ocenenia rozhodne odborná porota na základe kritérií svetového formátu Global Teacher Prize. Do užšieho výberu posunula 30 finalistov.

 

Pandémia korona vírusu výrazne zasiahla tento školský rok, so zatvorenými školami sa museli vyrovnať žiaci, rodičia aj učitelia. Zvládnuť neľahké obdobie bolo pre všetky strany náročné, avšak verejnosť možno vďaka tomu pocítila, akú významnú úlohu zohrávajú pedagógovia. Zviditeľniť ich prácu a vyzdvihnúť učiteľov, ktorí pre svojich žiakov robia maximum sa snaží aj Komenského inštitút prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska. Do národného kola tretieho ročníka ocenenia sa opätovne mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. „Nominácií sme dostali 1101, prihlášku do ocenenia poslalo 164 učiteľov, 129 žien a 35 mužov. Viac ako trojnásobný počet nominácií a viac ako dvojnásobný počet prihlášok v  porovnaní s minulým rokom svedčí o tom, že cena Učiteľ Slovenska sa u nás etablovala a je o ňu záujem, čo nás teší. Náš cieľ zviditeľňovať prácu a nasadenie pedagógov sa darí napĺňať. Až 50 percent nominácií nám poslali žiaci a študenti, 19 percent rodičia,“ zhodnotila Lucia Lichá, koordinátorka ocenenia Učiteľ Slovenska.

 

Na výber finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. „Osobitne ma teší, že stúpajú počty nominovaných a prihlásených v Žilinskom a Košickom kraji, čo pričítam pôvodu laureátky z prvého ročníka ceny, ktorou bola pani Zuzana Tkáčová z Košíc a laureáta z druhého ročníka pána Petra Palla z Trstenej. Naopak, mrzí nižšia účasť učiteľov z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, a to najmä preto, lebo minimalizuje zastúpenie skvelých učiteľov škôl s vyučovacím  jazykom maďarským,“ reagovala Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty. Po posúdení prihlášok sa porota zhodla, že na Slovensku stúpa počet učiteľov, ktorí sú zapojení do rôznych aj medzinárodných projektov, vymýšľajú vlastné vzdelávacie metódy, používajú moderné technológie, využívajú vyučovanie v blokoch, ale venujú sa žiakom aj na špeciálnych školách. Popritom stíhajú realizovať so svojimi žiakmi a ich rodinami aj voľno časové aktivity. Mnohí pôsobia na školách v malých obciach, čo svedčí o tom, že nielen v mestách sú podmienky na realizovanie atraktívneho a zážitkového vyučovania.

 

Komenského inštitút ešte pred prázdninami zverejnil mená 30 pedagógov, ktorí postúpili do užšieho výberu v ocenení. Z nich desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov vyberie porota po ďalšom kole hodnotení a organizátori ich verejnosti predstavia začiatkom septembra aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadačného fondu Telekom. Učiteľa Slovenska 2020 spoznáme v októbri, čaká ho odmena 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2021.

 

Viac informácií nájdete na: www.ucitelslovenska.sk

 

TOP 30 finalisti Učiteľa Slovenska 2020:

Katarína Adamková, Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava

Iveta Barková, Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec

Kristína Bednárová, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca

Martin Beliš, Základná škola s materskou školou vo Vlkovej

Martin Benikovský, Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku, Žilina

Ľubica Bezeková, Základná škola s materskou školou v Pliešovciach

Silvia Bielichová, Základná škola s materskou školou v Solčanoch

Jana Buday Cibulková, Základná škola Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

Ľubica Demčáková, Evanjelická spojená škola, Prešov

Dana Dobšíčková, Smiling Snake – jazykové vzdelávanie, Bratislava

Eduard Gemza, Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, Banská Štiavnica

Zuzana Herbrychová, Súkromná základná škola Bell Amos, Martin

Jana Chmurová, Základná škola s materskou školou, Ul. Jána Bottu 27, Trnava

Marta Izsof, Základná škola Mateja Bela, Šamorín

Anna Jančová, Súkromná Spojená škola EDUCO, Námestovo

Ľuba Jarošová, Základná škola Medzilaborecká 11, Bratislava

Iveta Kališová, Základná škola s materskou školou v obci Ľubela

Gabriela Kuklišová, Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, Detva

Jana Mašlonková, Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok

Ján Motešický, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

Lenka Muržicová, Spojená škola sv. Uršule, Bratislava

Ladislav Ogurčák, Stredná odborná škola pedagogická, Levoča

Miroslava Okuliarová, Základná škola Mostná 3, Nové Zámky

Veronika Oláhová Šebeňová, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava

 Marcela Padyšáková, Základná škola v obci Korňa

Jana Plichtová, Gymnázium, Alejová 1, Košice

Monika Plintová, Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín

Svetlana Sithová okres Partizánske – základné školy, v ktorých sú integrované deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Jana Šuchterová, Základná škola s materskou školou v obci Brehy

Róbert Tomolya, Gymnázium, Nám. Padlých hrdinov 2, Fiľakovo

Čítajte viac o téme: Súťaž, Ocenenia
Zdieľať na facebooku