VÚDPaP zriadil linku pomoci pre rodičov a pedagógov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov. / Foto: Pexels

Na súčasnú situáciu reaguje aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Chce pomáhať rodičom a učiteľom na diaľku.

 

V súvislosti s ochorením COVID-19 a s núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie.

 

Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením . „Je na nás - dospelých, aby sme informácie o koronavíruse vysvetľovali primerane veku dieťaťa. Treba s ním hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa  rozprávať o tom, čo môžeme spolu urobiť preto, aby sme vírus nedostali. Rozhovor treba končiť vždy pozitívne, s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi nami vždy boli aj budú a my sa proti nim dokážeme chrániť. Na záver každého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či je pokojnejšie, či dostalo odpovede na  všetky svoje otázky,“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustil aj bezplatnú Zelenú VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

 

Zelená linka VÚDPaP: 0800-864 833 (od 9:00-18:00)

email: [email protected] (nonstop)
telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku