Si aktívny učiteľ s chuťou rásť? Vyskúšaj mentoring

  Foto: Leaf

Bratislava, 2.4. 2019 - Nezisková organizácia LEAF otvára už 8. ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program, ktorým si doteraz prešlo viac ako 200 účastníkov z rôznych častí Slovenska, je určený pre učiteľov gymnázií, stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. Garantom programu je Dávid Králik a prihlásiť sa môžete do 15. apríla.

 

Zdroj: LEAF

Mentor, ktorého učiteľ v programe získa, je odborníkom z praxe a čo je najdôležitejšie, nie je tam preto, aby bezducho kritizoval či rozdával rady, ale aby formou dobre položených otázok pomohol učiteľovi nájsť nové riešenia a pracovať na cieľoch, ktoré si na začiatku sám stanoví.  Individuálny prístup mentora je zárukou toho, že v centre pozornosti sú potreby a osobitosti každého učiteľa. Mentor nedáva návod, je skôr sprievodcom a inšpiráciou v procese objavovania nových možností.

 

Stretnutia s mentorom prebiehajú približne raz za dva týždne a učiteľ nemusí nikam cestovať. Celý 8-mesačný program prebieha priamo v jeho triede a to bez ohľadu na to, kde pôsobí. Mentori sú rozpŕchnutí po celom Slovensku a ak sa v niektorom z miest žiadny nenachádza, je zabezpečená plnohodnotná online komunikácia. Mentor navštevuje vyučovacie hodiny, do ich priebehu ale nezasahuje, iba ich pozoruje a následne ich spolu s učiteľom rozoberá z didaktického aj osobnostného hľadiska.

 


IRPU je veľmi prínosný mechnizmus, ktorý nahrádza niečo, čo v našom školstve chýba, a čo je zároveň jedinou účinnou cestou pre profesný rozvoj učiteľa. Bez spätnej väzby, podnetov, inšpirácií a otázok by som nemala šancu na sebe pracovať,” hovorí o zapojení sa do programu Lenka Ditte, učiteľka z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Pozitívne IRPU hodnotia aj ďalší učitelia.

 

Rozhodujúcimi kritériami pre výber do programu je silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe a potenciál robiť zmeny. “Hľadáme učiteľov, ktorí majú úprimnú a neutíchajúcu chuť zlepšovať sa. Mentoring je náročný proces, pri ktorom je občas potrebné zájsť až za hranicu svojej komfortnej zóny, pretože len tak dokážeme s učiteľmi objaviť nové možnosti ako posunúť ich prácu na vyššiu úroveň. Cieľom nášho programu je pomôcť čo najväčšiemu počtu učiteľov vytvárať pre svojich žiakov čo najlepšie podmienky na celostný rozvoj,” hovorí koordinátorka programu z organizácie LEAF, Jana M. Balážová.

 

Zapojením sa do programu spoznajú učitelia komunitu ďalších, podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska. Aj po skončení programu si môžu navzájom pomáhať, zdieľať skúsenosti a inšpirácie. LEAF pre nich organizuje pravidelné komunitné stretnutia s cieľom naďalej sa rozvíjať.

Do nového ročníka programu je možné prihlásiť sa do 15. apríla na stránke www.irpu.leaf.sk. Tu nájdete aj viac informácií, profily mentorov, skúsenosti zapojených.

 

Čítajte viac o téme: Mentoring
Zdieľať na facebooku