Úspešný projekt Malá finančná akadémia pokračuje (REGISTRÁCIA OTVORENÁ)

Projekt Malá finančná akadémia pokračuje. Na školy sa dostane od apríla 2018.
Projekt Malá finančná akadémia pokračuje. Na školy sa dostane od apríla 2018. / Zdroj: Edulab

Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou AGEMSOFT dnes spustila registráciu do druhého ročníka Malej finančnej akadémie - projektu, ktorý učí žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ale rozvíja aj ich kreativitu a fantáziu.


Malá finančná akadémia s Kozmixom je primárne určená žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl. Až 6 505 žiakov z približne 360 tried základných škôl z celého Slovenska sa zapojilo do prvého ročníka projektu, ktorý bol realizovaný v roku 2017. „Projekt Malá finančná akadémia v sebe spája tému finančnej gramotnosti a pedagogické inovácie, ktoré do škôl prinášajú trendy svetovej didaktiky. Dôraz je venovaný tímovej spolupráci, zážitkovým aktivitám a čítaniu a počúvaniu s porozumením,“ povedal o projekte Ján Machaj riaditeľ organizácie EDULAB.

 

Organizačné informácie k ročníku 2018

Registrácia: 12. 3. – 23. 3. 2018

Začiatok projektu na školách: 2. 4. – 6. 4. 2018

Koniec projektu na školách: 31. 5. 2018

 

Úspešný prvý ročník

Učitelia v prieskume uviedli, že projekt rozvíjal mnohé kompetencie, ktoré sú dôležité pre využitie v praxi:

  • Vyše 70 % respondentov označilo, že si žiaci najviac osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia týkajúce sa financií.
  • Takmer 60 % uvádzalo,  že sa školáci naučili lepšie rozoznávať svoje potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú.

  • Deti sa tiež naučili zoraďovať svoje želania podľa dôležitosti. Túto možnosť uviedlo 43 % opýtaných ako jednu z najdôležitejších kompetencií, ktorú si žiaci vďaka projektu osvojili.

 

Učenie, ktoré deti baví

„Tešíme sa z pozitívnej spätnej väzby učiteľov, avšak tou najväčšou motiváciou na vyhlásenie druhého ročníka bolo pre nás jednoznačne nadšenie detí. Malá finančná akadémia mala úspech až u 92 % školákov, ktorí sa zapojili do projektu. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť odborného partnera, s ktorým môžeme napĺňať našu víziu o inovatívnom vzdelávaní. Veríme, že spoločnými silami nielen prekonáme úspechy minulého roka, ale aj inšpirujeme ďalšie spoločnosti, aby aktívne prispievali k skvalitneniu vzdelávania na Slovensku,“ uviedol Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové bankovníctvo.

 

Deťom sa páčili aj interaktívne cvičenia a vzdelávacia hra:

  • Deti boli spokojné aj so zaujímavými interaktívnymi cvičeniami na portáli Kozmix.sk, ktoré sa páčili 85 % žiakov.
  • Žiaci hodnotili aj vzdelávaciu hru „Moje mesto", ktorej sa venovali ako kolektív. Tá zožala úspech u viac ako 90 % školákov.

 

Prečo by sa mala vaša škola zapojiť do projektu?

Každá trieda, ktorá sa do projektu zapojí, získa štartovací balík, v ktorom nájde učiteľ všetky potrebné materiály a pomôcky pre deti. V balíku bude originálna metodická príručka s aktivitami pre deti a s prístupom k interaktívnym materiálom. Bude v ňom zároveň aj kompletný set predmetov potrebných pre realizáciu hry „Naše mesto“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou projektových aktivít.

 

Novinka roka 2018: Kozmix na návšteve

Každý žiak zapojený do projektu dostane svoj pracovný zošit, ktorý je určený na použitie v domácnosti. Tento pracovný zošiť je novinkou tohtoročnej Malej finančnej akadémie. Vieme, že efektivita učenia je zvýšená, ak s dieťaťom pracujú aj rodičia. Vybrané témy z oblasti Finančnej gramotnosti si dieťa doma vyrieši spoločne s rodičmi. Získa tak ďalší pohľad na témy preberané v škole. Objasnia sa mu prepojenia na školské témy z perspektívy rodiny, v ktorej vyrastá. Súčasťou sú aj sety interaktívnych cvičení na portáli Kozmix.sk.

 

Hra „Naše mesto“

Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť presne podľa vlastných predstáv a dotvárajú makety, napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu.

 

Metodická príručka

Kľúčový materiál pre učiteľa, ktorý obsahuje návody na vzdelávacie aktivity na tému finančnej gramotnosti. Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde. EDULAB v rámci projektu spolupracuje aj s učiteľmi z praxe, takže inšpiráciou tu sú hlavne ich skúsenosti a fantázia. Okrem aktivít, ktorých je v metodickej príručke viac ako 60, sú pre žiakov pripravené aj interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk, kde si môžu, okrem iného, predcvičiť aj čítanie s porozumením.

 

Interaktívne cvičenia

Tvorí ich 24 setov interaktívnych úloh, z ktorých každá obsahuje v priemere 4 úlohy. Celkovo je pre potreby projektu vytvorených 96 interaktívnych úloh, ktoré učiteľ využíva na hodine na interaktívnej tabuli alebo tabletoch, prípadne ich zadáva na domácu úlohu prostredníctvom portálu Kozmix.sk. Úlohy sú teda určené na precvičovanie naučených vedomostí, osvojovanie kompetencií najmä z oblasti matematiky a čítania s porozumením.

 

Registrácia do projektu bude spustená dnes, 12.3. 2018 od 12:00 na stránke: akademia.kozmix.sk

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku