Slovensko má prvú Vnímavú školu a Vnímavú firmu

Na Stretnutí vnímavých ocenili  prvú Vnímavú školu a Vnímavú firmu.
Na Stretnutí vnímavých ocenili prvú Vnímavú školu a Vnímavú firmu. / Foto: Eduma

14.12.2017

Slovensko má svoju prvú Vnímavú školu a Vnímavú firmu. Ocenenia neziskovej organizácie Eduma – Od emócií k poznaniu dnes odovzdal prezident Andrej Kiska a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na Stretnutí vnímavých v kaviarni Berlinka v Bratislave.


„V našom rýchlo sa meniacom svete zabúdame na to, že sme súčasťou nejakej komunity, mesta, krajiny. Do popredia sa dostáva dravosť a schopnosť vyrovnať sa najlepším. Čím rýchlejší chceme byť, tým väčšiu priepasť tvoríme v spoločnosti. Tou priepasťou je sociálne vylúčenie. Mnohí ľudia s prekážkami často nemajú možnosť dobehnúť ostatných a tým sa ako spoločnosť limitujeme. Ak začneme vychovávať a viesť mladých ľudí k vnímavosti a vzdelávať ich, aby viac rozumeli ľuďom s prekážkami, slovo INKLÚZIA prestane byť len slovom z ôsmych písmen. Nadobudne obraz, farbu, zmysel a zmenu života tých, ktorí bez nášho vnímavého prístupu nemajú šancu na kvalitný život v našej spoločnosti,“ vysvetľuje Janette Motlová, zakladateľka organizácie Eduma - Od emócií k poznaniu.

Aj preto tento rok prišla s myšlienkou založiť 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vzdelávať, vychovávať a viesť k vnímavosti cez storytelling (osobné výpovede mladých ľudí zo zraniteľných skupín). Akadémiu doteraz úspešne absolvovalo 65 účastníkov z rôznych regiónov Slovenska. Medzi nimi študenti, učitelia, zamestnanci firiem, pracovníci s mládežou i pomáhajúci profesionáli. „Naša 4vé akadémia vznikla ako odpoveď na dva závažné aktuálne problémy: rýchlo sa šíriaci extrémizmus medzi mladými ľuďmi a dlhodobé prehliadanie potrieb a prekážok zraniteľných skupín mládeže v spoločnosti pri získaní vzdelávania, zamestnania a prístupu k spoločenskému uplatneniu,“ hovorí J. Motlová.

Eduma sa pri príležitosti druhých narodenín rozhodla oceniť Vnímavú školu, Vnímavú firmu a štyri výnimočne Vnímavé projekty účastníkov 4vé akadémie.

 

Foto: Eduma

 

Vnímavou firmou sa stala spoločnosť Slovak Telekom, ktorá už 15 rokov systematicky podporuje komunitu nepočujúcich na Slovensku a tretí rok sa venuje zavádzaniu inkluzívneho prístupu k zamestnancom a zákazníkom. To znamená, že vytvára tolerantné firemné prostredie a vedie zamestnancov k vnímaniu potrieb a prekážok svojich kolegov a zákazníkov zo zraniteľných skupín našej spoločnosti. Uplynulý rok dokonca spracovala stratégiu inkluzívneho prístupu k zákazníkom, v rámci ktorého nastavila celofiremné kampane a dlhodobé vzdelávanie s mentoringom pre 34 zamestnancov na 13 pracoviskách firmy s dopadom na viac ako 700 zamestnancov. Zamestnanci počas tohto roka uskutočnili 23 vnímavých projektov, ktoré boli zamerané na búranie stereotypov a inkluzívny prístup k zákazníkom zo zraniteľných skupín. Slovak Telekom tiež zorganizoval celofiremnú kampaň a vytvoril interaktívnu počítačovú hru Neživím predsudky a zameral sa na elimináciu stereotypov voči ľuďom s prekážkami medzi zamestnancami firmy a jej zákazníkmi.

Ocenenie a značku Vnímavá firma dnes odovzdal prezident Andrej Kiska generálnemu riaditeľovi Slovak Telekom, Milanovi Vašinovi.

 

Foto: Eduma

 

Historicky prvou Vnímavou školou sa stala Pedagogická fakulta, najmä Katedra sociálnej práce, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá už druhý rok výrazne mení filozofiu prístupu vzdelávania svojich študentov. Posilňuje ich postoje a formuje kritické myslenie, inovuje vzdelávanie a podporuje samotných študentov na využívanie inovatívnych nástrojov, najmä v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Fakulta ešte v roku 2016 spracovala stratégiu, prostredníctvom ktorej zaviedla storytelling a prácu s príbehmi do samotného vzdelávania a prípravy študentov na prax. Tento rok 22 študentov magisterského štúdia absolvovalo 4vé akadémiu ako súčasť vzdelávania, ktorí sa venovali témam inklúzie, búrania stereotypov a predsudkov či eliminácii extrémizmu voči ľuďom zo zraniteľných skupín.

Ocenenie si dnes od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzala prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie, docentka Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Eduma sa rozhodla udeliť aj štyri certifikáty pre výnimočne Vnímavé projekty, ktoré udelila   v štyroch kategóriách – pracovníci s mládežou, učitelia, zamestnanci a študenti.

 

 

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii pracovníci s mládežou si od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzali Viktória Skokánková a Zuzana Blusková, ktoré sa zamerali na biologického rodiča a jeho spolupráci s detským domovom pri návrate dieťaťa späť do rodiny.

 

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii zamestnanci dnes putovala od Lenky Surotchak, riaditeľky Nadácie Pontis, do rúk Veroniky Šuškovej zo Slovak Telekom, za e-book Príbehmi k poznaniu: Za každým zákazníkom je príbeh. Veronika pracuje v call centre telekomunikačnej spoločnosti a pre svojich kolegov spísala každodenné príbehy so zákazníkmi a s odporúčaniami, ako možno vnímavejšie pristupovať k ich potrebám. Pre svojich kolegov sa zároveň stala vnímavou ambasádorkou, na ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť.

 

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii študenti si prevzala Lucia Zacharová za projekt Ako vidíme nevidiacich od Petry Rímešovej z VÚB. „Oceňujeme, že sa mladí ľudia zapojili do projektu budovania vnímavej spoločnosti. Rozhodli sme sa oceniť prácu, v ktorej si autorka uvedomuje vlastné predsudky a otvorene sa k nim priznáva. Nie je ľahké hovoriť o vlastných skúsenostiach so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi, najmä ak sa spájajú s predsudkami voči nim,“ povedala Elena Kohútiková, členka správnej rady Nadácie VÚB.

 

Foto: Eduma

 

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii učitelia získal projekt Cesta k vnímavej triede od Daniely Krasuľovej, ktorá sa rozhodla zmapovať atmosféru vo svojej triede na základnej škole. Učiteľka sa veľmi kreatívnym a originálnym spôsobom snažila zistiť, aká je klíma v inak prospechovo vynikajúcej triede, cez rozprávku a jej postavy s rôznymi charaktermi. Uvedomila si, aké je dôležité poznať svojich žiakov a že mapovanie klímy v triede je veľmi dobrá cesta na upevnenie kolektívu a podporu vzájomného rešpektu. Vzdelávanie na 4vé akadémii ju podnietilo viac sledovať a zisťovať, čo žiaci prežívajú, aké majú ich emócie a správanie pozadie, ako ho ovplyvňuje prostredie a rodina. Vďaka tomu dnes môže ďalej pracovať v zlepšovaní a vytváraní dobre atmosféry a inšpirovať ďalších učiteľov, ktorí v nej môžu nájsť presný návod ako takúto aktivitu realizovať vo svojej triede.

„Najsilnejšie sú reflexie, ktoré sú výsledkom nášho vzdelávania. Premýšľanie účastníkov o tom, čo zažili a ako im to zmenilo nielen pracovný, ale najmä osobný život. Ako si zrazu viac všímajú nespravodlivosť okolo seba, ako sú pripravení zasiahnuť, pomôcť, pochopiť človeka v konkrétnej situácii s konkrétnou prekážkou. Najsilnejšími spomedzi silných sú tie, kde účastníci popisujú prekonanie vlastného strachu z inakosti v našej spoločnosti, či priznávajú predsudky, ktoré si počas vzdelávania uvedomili. Všetci z nich pochopili silu príbehov. A takmer polovica účastníkov využila silu vlastného príbehu ako nástroj inšpirácie pre druhých učiteľov, študentov, zamestnancov,“ povedala Janette Motlová.

Naša nevšímavosť podľa nej ovplyvňuje životy tých, ktorí sú v spoločnosti prehliadaní, neviditeľní alebo nechcení. Uvedomenie si tejto hodnoty je dlhodobý proces, ktorý by nemal byť podceňovaný. „Vnímavá a otvorená spoločnosť je citlivá na potreby a špecifiká ľudí s prekážkami. Aj preto sme sa rozhodli spustiť program Vnímavá škola a Vnímavá firma a hľadať v našej krajine firmy a školy, ktoré budú svojich zamestnancov, žiakov a študentov viesť k otvorenosti, tolerancii a vnímavosti a pomôžu nám spoločne tvoriť Vnímavú komunitu na Slovensku.“

 


Zdroj: Eduma

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie, Ocenenia
Zdieľať na facebooku