Zdravotné znevýhodnenie sa do školy (ne)nosí. Je inklúzia na Slovensku iba ilúziou?

Známe osobnosti navštívili pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím ZŠ Tbiliskú v bratislavskej Rači.
Známe osobnosti navštívili pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím ZŠ Tbiliskú v bratislavskej Rači. / Foto: Orange

BRATISLAVA, 4. december 2017 - Tretieho decembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti navštívili známe osobnosti Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová a Lucia Hablovičová Základnú školu Tbiliskú v bratislavskej Rači. Týmto symbolickým gestom chceli poukázať na závažný celospoločenský problém, ktorý sa týka vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.


Výber školy nebol náhodný. Práve tú navštevuje aj deväťročný Matthiasko, ktorý je rovnaký ako všetci chlapci v jeho veku, ale jeho príbeh je trošku odlišný. Matthiasko od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Napriek tomu patrí medzi tie deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré dostali na Slovensku šancu študovať na bežnej škole a rozvíjať svoj talent a intelekt medzi zdravými deťmi.

 

Náš súčasný vzdelávací systém školám vo väčšine prípadov neumožňuje vytvoriť vzdelávacie prostredie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Chýbajú financie  na zabezpečenie vhodných podmienok, školských asistentov či osobitných vyučovacích pomôcok. Aj z týchto dôvodov deťom so zdravotným znevýhodnením spravidla nebýva umožnené navštevovať bežnú školu. Namiesto toho sú zaraďované do špeciálnych škôl alebo často odkázané na individuálne štúdium doma s rodičmi, čím sú oberané o šancu na plnohodnotné vzdelanie. V špecifických prípadoch  sú tieto deti odmietané aj špeciálnymi školami.

 

Matthiasko je svetlou výnimkou. Do školy v Rači ho aj napriek počiatočným ťažkostiam prijali a učenie mu ide na výbornú. Je veľmi pracovitý a šikovný žiak, prvé dva ročníky zvládol na jednotky a to aj napriek svojmu hendikepu, častej chorobnosti, rehabilitáciám a športovým aktivitám. Problémy mu však spôsobujú presuny po budove, ktorá nemá bezbariérový prístup. Následkom choroby má Matthiasko poškodený bedrový kĺb a  dlhší pohyb, najmä po schodoch, je preňho veľkou komplikáciou. Škole chýbajú financie na výťah, aby sa Matthiasko mohol pohybovať na vozíku a nielen s barlami.

 

Škola dokáže vytvoriť pre Matthiasa dobré podmienky pre vzdelávanie. V triede je asistent učiteľa, ktorý pomáha pri činnostiach detí tak, aby sa mohol všetkého zúčastniť. Život triedy organizujeme tak, aby sa všetky aktivity sa odohrávali priamo v triede, v prvom až štvrtom ročníku to nie je problém, v tomto školskom roku je Matthias tretiak.  Vo vyšších ročníkoch to už ale nie je možné. Piataci majú veľa predmetov v odborných učebniach so špeciálnym zariadením a vybavením. Tie sú na rôznych poschodiach a je nevyhnutné sa cez prestávky presúvať po schodoch. V našej budove je množstvo schodov a jediným riešením je výťah. Na ten, žiaľ, však nemáme financie. Súčasné bariéry v škole budú Matthiasovi už o dva roky výrazne  obmedzovať vzdelávanie,“ vysvetľuje Zuzana Hirschnerová, riaditeľka ZŠ Tbiliská.

 

Podobných príbehov je na Slovensku oveľa viac. Nie všetky sú však aspoň také šťastné ako Matthiasov. Mnohé deti so zdravotným znevýhodnením sa na bežnú školu ani nedostanú. V súčasnosti sa na základných školách vzdeláva 55 128 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až polovica z nich však študuje v systéme špeciálneho školstva, teda oddelene od svojich zdravých rovesníkov. Veľa z týchto detí je síce zdravotne znevýhodnených, no okrem zle nastaveného systému by im nič iné nebránilo, aby sa mohli vzdelávať v bežných základných školách. Ak sa ich rodičia aj napriek nevhodným podmienkam rozhodnú prihlásiť do bežných škôl, narážajú na množstvo prekážok. Absencia bezbariérových prístupov je len jedna z nich. Ďalším z problémov je aj nedostatok odborného personálu –  asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov či  školských psychológov.

 

Riešením je inklúzia

Zavedenie inkluzívneho vzdelávania, čiže skutočného začlenenia detí  so zdravotným znevýhodnením do škôl, môže pomôcť vyriešiť tento závažný celospoločenský problém. Na neodkladnosť riešenia alarmujúcej situácie poukazuje aj nadchádzajúci ročník dobročinného Plesu v opere. „Som rada, že sa Ples v opere tohto roku rozhodol pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Myslím si, že o tejto téme je už potrebné na Slovensku a v našej spoločnosti hovoriť hlasnejšie. Mnohí z nás možno ani len netušíme, čo všetko musia podstúpiť rodičia a tieto deti na svojej ceste za vzdelaním a za plnohodnotným životom. Je to každodenný boj a my im v tom musíme pomôcť,“ vysvetľuje Emília Vášaryová ambasádorka dobročinného poslania Plesu v opere a členka Čestného plesového výboru.

 

Ples v opere spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a s Koalíciou pre deti Slovensko podporí vznik programu, ktorý významne prispeje k lepším a širším možnostiam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. „Vyvolaním verejnej diskusie a predovšetkým finančnou podporou chceme prispieť k lepším podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Naším cieľom je pomôcť im tak, aby mohli navštevovať bežnú školu a naplno rozvíjať svoj jedinečný potenciál,“ dopĺňa Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

 

Pomáhajú aj známe osobnosti

Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová a Lucia Hablovičová aj tento rok svojou účasťou na Plese v opere podporia dobročinný charakter tohto etablovaného spoločenského podujatia. Upozorniť na závažnosť situácie detí, ktoré sú už na začiatku svojho rozvoja oberané o primeranú šancu na vzdelanie, sa však rozhodli už teraz, pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím. Návštevou školy v Rači tak svoju podporu symbolicky vyjadrili nielen malému Matthiaskovi, ale aj ostatným deťom s podobným osudom.

 

Čítajte viac o téme: Inklúzia | Integrácia detí
Zdieľať na facebooku