Počet prvákov v systéme duálneho vzdelávania sa zvýšil o 27 percent

Počet prvákov v duálnom vzdelávaní sa zvýšil o 27%.
Počet prvákov v duálnom vzdelávaní sa zvýšil o 27%. / Zdroj: Bigstock

Bratislava – 19. septembra 2017 – V septembri nastúpilo do školských lavíc v rámci systému duálneho vzdelávania 1 370 prvákov v 58 stredných odborných školách. Ich počet vzrástol o 27 percent oproti minulému roku. Najvyšší počet prvákov, a to 381, je v Žilinskom kraji, za ním nasleduje Trenčiansky kraj s počtom 294 žiakov.


Žiaci sa začali pripravovať na svoje budúce povolanie v žiadaných odboroch na trhu práce ako mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, nástrojár, obrábač kovov, pracovník marketingu, stolár, kuchár, obchodný pracovník, klampiar, železničiar, obuvník, lakovník, karosár, agromechanizátor – opravár, a mnohé ďalšie. Praktickú časť výučby absolvujú u 156 zamestnávateľov, ktorí tím najlepším po skončení štúdia ponúknu pracovné miesto.

„Zamestnávatelia hľadajú tisíce kvalifikovaných pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Teší nás narastajúci záujem žiakov o duálne vzdelávanie. Je to znak toho, že si samotní mladí ľudia vo veku 14 - 15 rokov uvedomujú potrebu získať vzdelanie a prax v žiadaných odboroch na trhu práce. Nárast záujmu žiakov je výsledkom vzájomnej spolupráce so zamestnávateľmi, školami, stavovskými a profesijnými organizáciami i vyššími územnými celkami“, hovorí Michal Bartók riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

Počet žiakov v jednotlivých krajoch:

Bratislavský kraj – 165

Trnavský kraj – 110

Nitriansky kraj – 164

Banskobystrický kraj – 104

Trenčiansky kraj – 294

Žilinský kraj – 381

Košický kraj – 89

Prešovský kraj  63

 

V tomto školskom roku je v systéme duálneho vzdelávania pre žiakov prvého ročníka otvorených 51 študijných a učebných odborov na 58 stredných odborných školách. Praktické vyučovanie im na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní  a učebnej zmluvy poskytuje 156 zamestnávateľov. K dispozícii majú trojročné a štvorročné učebné a študijné odbory.

Zvýšiť záujem žiakov o duálne vzdelávanie a poskytnúť relevantné informácie rodičom, školám, zamestnávateľom by mala adresná komunikácia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania smerom na riaditeľov, učiteľov, kariérových poradcov základných škôl, či smerom na stredné školy ešte nezapojené do systému duálneho vzdelávania. Zvýšiť záujem zamestnávateľov majú stretnutia so zamestnávateľmi zo strany stavovských a profesijných organizácií.

V zmysle platného školského zákona sa môže žiak strednej školy rozhodnúť a zmeniť strednú školu do 15. septembra daného školského roka. Presné čísla budú známe po skompletizovaní údajov z RISu.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku