Volkswagen Slovakia poskytne duálne vzdelanie prvým desiatim vysokoškolákom

Zdroj: STU
Výberové konanie na profesijného bakalára. / Zdroj: STU

7.9.2017

Bratislava – Desať poslucháčov nastúpi v akademickom roku 2017/2018 do prvého ročníka duálneho bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. Ide o pilotný projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU).

 

Pôjde o profesijne orientovaný 4-ročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode. „Je povzbudivé, že medzi študentmi sa projekt duálneho vysokoškolského vzdelávania stretol s pozitívnym ohlasom. Veríme, že ich dobre pripraví pre potreby praxe a po úspešnom ukončení štúdia sa uplatnia ako naši kolegovia,“ uviedol Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.


Takmer polovicu štúdia bakalára v automobilovom priemysle tvorí prax vo Volkswagen Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží aj mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. „Navštevovala som gymnázium, kde mi chýbala prax. Verím, že práve tento študijný program mi umožní získať praktické skúsenosti a bude to tiež zábava,“ očakáva prijatá študentka Eliška Bartošová z Trnavy.

Podľa Ľubomíra Šooša, dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa stále zväčšuje rozdiel medzi kvalifikáciou a štruktúrou absolventov vysokých škôl a skutočnou potrebou praxe. „Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel na strane druhej. Urobme teda niečo, aby sa to zmenilo. O tom je náš spoločný pilotný projekt.“

 

Zdroj: STU


Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude prebiehať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VW SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce.

„Už počas testu zručností sa ukázalo, že som viac praktický typ. Dúfam v rozvoj schopností a kariérny rast vďaka silnej značke, ktorá na Slovensku dlhé roky zamestnáva tisícky ľudí. Som plný očakávania,“ vyjadril sa študent Filip Beblavý z Turej Lúky.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku