Májové e-testovanie: Školy pravidelne využívajú elektronickú databázu úloh a systém e-Test na hodnotenie vedomostí žiakov

V systéme e-Test sa zrealizovalo v máji vyše 44 000 testov.
V systéme e-Test sa zrealizovalo v máji vyše 44 000 testov. / Foto: Bigstock

V období od 10. mája do 2. júna 2017 mali základné a stredné školy opäť možnosť zadávať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Po úspešnej E-Maturite a E-Testovaní 9 v marci a apríli 2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil pre školy ďalšie elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré mohli školy využiť na ohodnotenie úrovne vedomostí svojich žiakov na konci školského roka.

Aj v tomto školskom roku prejavili o toto elektronické testovanie základné aj stredné školy veľký záujem. Celkom sa do tohto testovania zapojilo 336 základných škôl a 58 stredných škôl. Na ZŠ sa otestovalo 21 293 žiakov, na SŠ sa otestovalo 3 795, niektorí aj vo viacerých testoch.


Takto sa v období od 10. mája do 2. júna 2017 v systéme e-Test zrealizovalo vyše 44 000 testov. Na základných školách bol najväčší záujem o testy z matematiky pre ôsmakov (otestovaných vyše 5 400 žiakov), z matematiky pre štvrtákov (vyše 5 300 žiakov) a zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. ročníka ZŠ (otestovaných tiež vyše 5 300 žiakov). Najviac stredoškolákov sa otestovalo z anglického jazyka (takmer 1 500 žiakov). „Teší ma, že veľký záujem škôl o  modernú a objektívnu formu overovania vedomostí žiakov pomocou počítačov pretrváva aj v tomto školskom roku. Potvrdili sa  naše ciele, ktoré sme si stanovili v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, ktorého je systém e-Test a aj databáza úloh výstupom,“ uviedla riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.


Školám, ktoré sa zapojili do elektronických testovaní do 2. júna 2017, NÚCEM zašle prostredníctvom systému e-Test reporty s výsledkami ich žiakov do 19. júna 2017.

 

Pre veľký záujem zo strany škôl NÚCEM sprístupnil tieto testy v systéme e-Test aj v júni 2017. Školy teda majú možnosť testovať svojich žiakov až do konca júna.

V systéme e-Test sú pre základné školy pripravené po dva testy pre štvrtákov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, pre žiakov 7. a 8. ročníka sú pripravené testy z matematiky, kombinatoriky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka úrovne A2. Žiaci stredných škôl sa môžu otestovať z anglického jazyka úrovne B1, slovenského jazyka a literatúry (morfológia a literatúra) a matematiky.

 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu www.etest.sk/e-testovanie-maj-2017

 

 

Čítajte viac o téme: IT
Zdieľať na facebooku