Pripomienky k dokumentu „Učiace sa Slovensko“ sú zverejnené aj v prehľadnom dokumente

Doteraz zaevidovalo ministerstvo 2700 podnetov k dokumentu Učiace sa Slovensko.
Doteraz zaevidovalo ministerstvo 2700 podnetov k dokumentu Učiace sa Slovensko. / Foto: Shutterstock

Od dnešného dňa si môže odborná, ale aj široká verejnosť prezrieť zoznam všetkých doteraz zaslaných pripomienok k programu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Zoznam je prístupný na webovej stránke ministerstva ako súčasť podstránky, prostredníctvom ktorej je materiál ešte stále možné pripomienkovať.

www.minedu.sk/verejne-pripomienkovanie

 

K doteraz zaevidovaným viac ako 2 700 podnetom však pribúdajú aj ďalšie – ide jednak o návrhy zaslané v rámci pokračujúceho verejného pripomienkovania, ako aj o námety, ktoré vzišli z diskusií pri okrúhlych stoloch.

Cieľom tohto kroku je sprehľadniť a zjednodušiť konzultačný proces, keďže pripomienkovať materiál je možné aj prostredníctvom hlasovania. To znamená, že ak sa občan alebo organizácia či združenie stotožňuje s niektorým z už uvedených podnetov, ktoré sú zverejnené priamo v online formulári, nemusí ho navrhovať ešte raz, ale postačí, ak zaň zahlasuje.

Zverejnenie zoznamu pripomienok predstavuje ďalšie opatrenie, ktorým sa ministerstvo školstva v spolupráci s autormi návrhu snaží zapojiť do verejnej diskusie čo najširší okruh záujemcov a viesť diskusiu otvorene a ústretovo voči všetkým, ktorí majú záujem sa do nej zapojiť. Minulý týždeň bol navyše predĺžený termín konzultačného procesu až do 15. mája.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom. Za týmto účelom zverejnilo ministerstvo aj sériu krátkych videí priamo s autormi, ktoré majú za cieľ vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh materiálu bude v najbližšom období

dopracovávať. Pripomienkovanie malo byť pôvodne ukončené koncom apríla. Termín sa predlžuje do 15. mája 2017, aby bolo možné zakomponovať prostredníctvom online formulára aj pripomienky profesijných a stavovských organizácií z prebiehajúcich odborných okrúhlych stolov.

Čítajte viac o téme: Reforma školstva
Zdieľať na facebooku