Memorandum o porozumení posilní slovensko-fínsku spoluprácu v oblasti vzdelávania

Zástupcovia fínskej spoločnosti Fun Academy (spinoff Rovio Entertainment & Angry Birds), slovenského občianskeho združenia EDUFACTORY a neziskovej organizácie EDULAB podpísali v Bratislave Memorandum o porozumení.
Zástupcovia fínskej spoločnosti Fun Academy (spinoff Rovio Entertainment & Angry Birds), slovenského občianskeho združenia EDUFACTORY a neziskovej organizácie EDULAB podpísali v Bratislave Memorandum o porozumení. / Ilustračná foto: Shutterstock

Zástupcovia fínskej spoločnosti Fun Academy (spinoff Rovio Entertainment & Angry Birds), slovenského občianskeho združenia EDUFACTORY a neziskovej organizácie EDULAB podpísali v Bratislave Memorandum o porozumení. Stalo sa tak pri príležitosti návštevy fínskej podnikateľskej misie na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. až 14. februára 2017 pod záštitou MZV a EZ SR a Veľvyslanectva SR v Helsinkách. Jej členom bol aj známy fínsky podnikateľ, investor a vizionár vo vzdelávaní Peter Vesterbacka, spoluautor hry Angry Birds.

“Naozaj sme si užili dva skvelé dni na našej Fun Learning misii v Bratislave. Porovnali sme skúsenosti slovenských a fínskych zanietených expertov a naplánovali sme ďalšie kroky, ktoré chceme spoločne realizovať s cieľom vytvorenia zaujímavých aktivít pre našich učiteľov a deti“, povedala Sanna Lukander, CEO Fun Academy.

Zmluvné strany sa v memorande dohodli na vzájomnej spolupráci v implementácie princípov gamifikácie do vzdelávania, teda využívania potenciálu počítačových hier, herných prvkov, ale aj off-line aktivít vo vzdelávacích situáciách.

„Návšteva z Fínska bola inšpiratívna vo viacerých aspektoch. Vypočuť si názorovo podobných ľudí, ktorí už majú tú výhodu, že žijú v krajine, kde je vzdelanie dlhoročnou prioritou vlády a kde už majú za sebou roky skúseností, je vždy pridaná hodnota. Oveľa podstatnejšie však pre mňa bola ich otvorenosť zdieľať tieto skúsenosti a pre nás tým pádom možnosť niektoré potenciálne kroky nesprávnym smerom nespraviť. Podpis memoranda je tá najlepšia časť, samozrejme. Plne si uvedomujem, že to znamená veľké množstvo práce a energie, ale verím, že spolu s takto silným partnerom vieme urobiť pozitívnu zmenu“, uviedla na margo podpisu memoranda programová manažérka o.z. EDUFACTORY Lucia Šicková.

Podobne situáciu vníma aj zástupca druhého slovenského signatára, riaditeľa n.o. EDULAB Jána Machaja, podľa ktorého podpis memoranda znamená „nadviazanie zaujímavej medzinárodnej spolupráce, ktorej cieľom je inšpirovať. Práve vzájomné stretnutia a výmeny skúseností sú skvelou spätnou väzbou. Zistili sme, že zmýšľame podobne ako naši fínski kolegovia a môžeme si vzájomne pomôcť. Verím, že memorandum bude začiatkom zmysluplnej spolupráce s cieľom inovovať náš vzdelávací systém“, dodal Ján Machaj.

Fínska spoločnosť Fun Academy sa zameriava na inovácie a podporu detí pri prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu, ktorého súčasťou sú hry a digitálny obsah. O.z. EDUFACTORY je iniciatíva, ktorá podporuje vzdelávacie projekty, ktoré využívajú nové technológie hravou formou. EDULAB je nezisková organizácia, ktorá sa venuje inováciám v oblasti školstva.

Zdieľať na facebooku