Festival vedy a techniky AMAVET: Na registráciu mladým vedcom zostáva už iba pár dní

Festival vedy a techniky AMAVET bude v roku 2016 opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Festival vedy a techniky AMAVET bude v roku 2016 opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. / Foto: AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET bude v roku 2016 opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Festival vedy a techniky AMAVET sa súčasne koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. V tomto roku dochádza aj k dôležitej zmene registrácie.

 

Čo je AMAVET?

Festival vedy a techniky AMAVET je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním a je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne.

Svoje vedecko-technické projekty budú žiaci prezentovať v rámci vyhlásených jedenástich súťažných kategórií prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

 

Kategórie:

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

 

Foto: AMAVET

Reprezentácia víťazov celoslovenského finále:

Vybraní víťazi budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej získajú  ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Celoslovenského finále sa zúčastnia najúspešnejší žiaci krajských kôl z celého Slovenska so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií zo Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Českej republiky a Francúzskej republiky, čím sa vytvoria podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Festival vedy a techniky má  tak významný medzinárodný charakter.

 

Zmeny v podmienkach účasti:

Postup na celoštátne finále môžu získať len tie projekty, ktoré sa zúčastnili krajského kola súťaže v danom roku. Registrácia priamo na celoslovenské finále, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch, už nebude možná. Zvýši sa tým celková úroveň súťaže.

Organizátori festivalu už v predchádzajúcich ročníkoch zvažovali, aby celoštátne finále bolo prehliadkou a súťažou tých najlepších vedecko-technických projektov. Vytvorí sa tak rovnaká štartovacia čiara pre všetkých súťažiacich, čím sa docieli vyšší stupeň spravodlivosti. Žiakom to tiež umožní konfrontovať svoje práce najskôr na krajskej úrovni a v prípade postupu do finále budú mať ešte možnosť svoj projekt vylepšiť a zdokonaliť napríklad aj podľa pripomienok hodnotiteľov.

 

KRAJSKÉ KOLÁ SÚŤAŽE

Kraj

Dátum ukončenia registrácie

Dátum konania

Mesto

Nitriansky kraj

30. 9. 2016 o 23.59 h.

7. 10. 2016

Nitra

Košický a Prešovský kraj

6. 10. 2016 o 23.59 h.

13. 10. 2016

Košice

Trenčiansky kraj

7. 10. 2016 o 23.59 h.

14. 10. 2016

Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj

14. 10. 2016 o 23.59 h.

21. 10. 2016

Bratislava

Žilinský kraj

14. 10. 2016 o 23.59 h.

21. 10. 2016

Žilina

Banskobystrický kraj

14.10.2016 o 23.:59 h.

21. 10. 2016

Banská Bystrica

 

CELOŠTÁTNE FINÁLE SÚŤAŽE

Festival vedy a techniky AMAVET  10. – 12. 11. 2016, Bratislava

Registrácia žiackych vedecko-technických projektov je dostupná na stránke súťaže www.festivalvedy.sk.

Čítajte viac o téme: Súťaž, Matematika, Veda a technika
Zdieľať na facebooku