Prvých 100 dní ministra školstva

Hodnotili prvých 100 dní ministra školstva Petra Plavčana vo svojej funkcii
Hodnotili prvých 100 dní ministra školstva Petra Plavčana vo svojej funkcii / Foto: MŠVVaŠ SR

Bratislava | 30. jún 2016

Po nástupe do úradu vytýčil minister Plavčan 67 úloh, ktorých splnenie termínoval do konca tohto roka. K nim pribudnú ďalšie, a to v rámci Národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania s výhľadom na najbližších 10 rokov.  Rezort školstva nielen predložil, ale zároveň aj v skrátenom legislatívnom konaní úspešne inicioval schválenie dvoch zákonov, ktoré 29. júna 2016 podpísal aj prezident SR Andrej Kiska. Zvyšovanie platov, výnimka pre málotriedky či okrúhle stoly sú len niektoré z úloh, ktoré sa podarilo za krátke obdobie splniť. Prvých 100 dní po nástupe vlády  v rezorte školstva tak prináša reálne zmeny pre slovenské školstvo.


Zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov o 6 % patrí k prvým splneným záväzkom. Zvyšovanie platov o 6 % je za predpokladu uskutočnenia systémových zmien garantované programovým vyhlásením vlády aj v rokoch 2018, 2019 a 2020. Ministerstvo školstva už iniciovalo rokovania s rezortom financií, aby sa platy v regionálnom a vysokom školstve zvýšili o 6 % aj v roku 2017. Ak budú tieto rokovania úspešné, celkovo by platy učiteľov a odborných zamestnancov mali stúpnuť do konca volebného obdobia o takmer 40 %.

 

Obsahom ďalšieho schváleného zákona je najmä podpora dostupnosti vzdelávania na 1. stupni základných škôl čo najbližšie k bydlisku najmladších žiakov.

„Pre malé deti bude lepšie, ak budú chodiť do školy vo svojej obci, ako by ich mali rodičia voziť do vzdialenejších miest,“ uviedol k schváleniu zákona minister Plavčan.

Z diskusie so zástupcami školskej a akademickej obce, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR, vzišiel dokument so 67 konkrétnymi  úlohami, ktoré majú byť  splnené do konca roka 2016.

 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je najväčšou výzvou, ktorá sa týka reformy školstva. Má pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Na jeho návrhu, ktorý bude pred predložením na verejnú diskusiu prerokovaný so zástupcami školskej a akademickej obce, pracuje tím zložený z externých poradcov ministra Petra Plavčana zahŕňajúci uznávaných odborníkov v oblasti školstva, ako aj zo zamestnancov ministerstva. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania bude po jeho konečnom schválení vládou SR základom rozsiahlej reformy celého systému výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.

 

Na základe zmluvy podpísanej ministrom sa môžu začať práce na výstavbe Národného futbalového štadióna. „V našom záujme je, aby Slovensko malo medzinárodne uznávaný futbalový štadión, ktorý splní i náročné podmienky UEFA 4. Sme jediná krajina v Európe, ktorá nemá v hlavnom meste veľkokapacitný štadión vhodný na medzinárodné zápasy,“ uviedol minister po podpise zmluvy. Štadión, ktorý bude slúžiť aj na veľké kongresy či kultúrno-spoločenské podujatia, by mal byť skolaudovaný a odovzdaný do konca roka 2018.

200 slovenských doktorandov získa počas nasledujúcich 10 až 15 rokov možnosť trojročnej odbornej prípravy v oblasti jadrového výskumu na špičkových ruských univerzitných pracoviskách. Dohoda podpísaná ministrom o vysporiadaní záväzkov v rámci nerealizovaného projektu cyklotrónového centra medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou prinesie osoh tak študentom, ako aj národnému hospodárstvu. Výchovu našich doktorandov v hodnote 16 mil. eur zabezpečí vláda Ruskej federácie.

Boj proti extrémizmu, ako aj elimináciu antisemitizmu či xenofóbie označil minister Peter Plavčan pri nástupe do funkcie za jednu z  kľúčových úloh. Pomôcť v tomto smere má učiteľom v budúcom školskom roku nový metodický materiál pripravený rezortom školstva.

Minister sa stretol aj s predstaviteľmi Rady mládeže Slovenska, zástupcami Študentskej rady vysokých škôl či s vedením IUVENTY a vyjadril im podporu v ich práci s mladými ľuďmi. „Rovnako bude potrebné v oblasti politiky mládeže nastaviť nový systém financovania s cieľom poskytovať viac finančných prostriedkov práve pre mládež nad 15 rokov, keďže v súčasnosti je pre túto kategóriu určených cca 10 % z celkového rozpočtu na tento účel,“ načrtol svoj ďalší cieľ Peter Plavčan.

O aktuálnych problémoch v  školstve a možných riešeniach hovorí minister na mnohých fórach. V Košiciach sa stretol so 400 odborármi a riaditeľmi košických základných a stredných škôl. S desiatkami riaditeľov materských, základných a stredných škôl a zástupcami vysokých škôl diskutoval aj v Nitrianskom kraji. Okrem toho opakovane rokoval s vedením SAV či priamo riadených organizácií rezortu ako napr. NÚCEM, CVTI SR, NÚCZV, IUVENTA, Výskumnej agentúry atď. Diskutoval a evidoval podnety na konferencii Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR v Trnave a Združenia základných škôl SR v Hornom Smokovci. Navštívil tiež desiatky základných a stredných škôl od Bratislavy, cez Jelku, Nitru, Sučany, Prievidzu, Podbrezovú až po Lučenec a Rimavskú Sobotu.

Podnety z týchto diskusií, ako aj výsledky mnohých rokovaní so stavovskými organizáciami a školskými odborármi, budú použité aj pri tvorbe Národného programu výchovy a vzdelávania.

 

Zdieľať na facebooku