Nadácia pre deti Slovenska rozdelila financie z grantov v hodnote 850 tisíc eur

Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska
Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska / Foto: Youtube

Bratislava, 21. apríla 2016 – Rešpekt a dôvera spájajú takmer tridsiatku projektov, ktoré prispeli k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a k ich vyššej účasti na dianí v spoločnosti. Tieto projekty, ktoré v rokoch 2013-2015 administrovala Nadácia pre deti Slovenska, získali finančnú podporu z grantovej pomoci Nórska, Islandu a Lichtenštajnska v Programe Aktívne občianstvo a inklúzia celkovej hodnote viac ako 850 000 eur.

„Rešpekt a dôvera, ktorú sme dali deťom, sa nám vráti, keď budú dospelí.“
- Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

Na záverečnej konferencii DÁ SA TO, vo štvrtok 21. apríla 2016 od 10:00 h v priestoroch Rafinery Gallery v Bratislave niektoré z nich budú súčasťou prezentácie aj ďalších inšpiratívnych príbehov a projektov, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov podpory, predstavenie príkladov dobrej praxe a priblíženie pozitívnych zmien, ktoré aktivity mimovládnych organizácií prinášajú spoločnosti. 12 vybraných zástupcov spomedzi takmer 200 podporených projektov priblíži svoje praktické skúsenosti a dosiahnuté úspechy. Program je rozdelený do troch blokov, zameraných na aktívne občianstvo, advokáciu a posilňovanie zraniteľných skupín.

 

Podporené projekty, ktoré administrovala Nadácia pre deti Slovenska v rámci celého Slovenska prispeli k posilneniu ohrozených skupín detí a mladých ľudí, aj k ich vyššej účasti na dianí spoločnosti. Vďaka tejto finančnej podpore organizácie získali stabilitu, priniesli inovácie v práci s  dôrazom na deti z marginalizovaných rómskych komunít, deti so špeciálnymi potrebami, nadviazali nové partnerstvá na Slovensku i v donorských krajinách.

„Spoločne sme menili prostredie rodín, škôl, samospráv, štátnej správy i komunít, scitlivovali verejnosť voči potrebám detí a mladých ľudí, rozvíjali v nich pocit zodpovednosti za dianie v spoločnosti,zhodnotila výsledok podporených aktivít Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska (Nadácia) a zdôraznila: „Rešpekt a dôvera. Vytvárať rešpektujúce prostredie pre dieťa, či mladého človeka využívaním inovatívnych prístupov vo vzdelávaní či sociálnej práci bol cieľ programu, ktorý sme splnili. A sme radi. Je to jediná cesta k tomu, aby sa z dieťaťa stal sebaistý a zodpovedný dospelý, ktorý rešpektuje iných. Je to jedna z najlepších investícií do lepšej budúcnosti Slovenska.“

Výstupmi časti programu administrovaného Nadáciou pre deti Slovenska sú, okrem desiatok rôznych aktivít, napr. aj vznik platformy MVO na ochranu práv detí a mládeže - Koalícia pre deti Slovensko, Asociácia liniek pomoci, Manuál advokačného poradenstva pre inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením vo vzdelávaní SR, Internetová poradňa pre detského klienta o téme násilia, nový školský vzdelávací systém pre deti z marginalizovaných rómskych komunít, ale aj komunitné centrum, rekonštrukcia nízkoprahového centra, či Akreditovaný program vzdelávania pracovníkov s mládežou v detských domovoch.

"S našou podporou môžeme zlepšiť ich prácu a systém. Myslím si, že to je veľmi prínosné pre školu i pre nás. Sme radi, že sme súčasťou tohto pozitívneho procesu inklúzie," povedala Inga Magistadová, nórska veľvyslankyňa v SR počas návštevy jedného z podporených projektov.

 

Program Aktívne občianstvo a inklúzia na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti sa realizoval v rokoch 2013-2015 a spravovala ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Spolu s týmto programom bol na podporu mimovládnych organizácií na Slovensku realizovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti aj program Ľudské práva a demokracia.

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku