Prezentuje ministerstvo chybné dáta o platoch učiteľov?

  Foto: Bigstock

22.1.2016 |

Stanovisko Iniciatívy slovenských učiteľov k prezentovaným platom učiteľov:

 

MŠVVaŠ SR vydalo 19.1.2016 správu o platoch slovenských učiteľov za jednotlivé kraje v tomto znení:

Kraj
Priemerná mzda v NH(podľa krajov)Priemerná mzda ped. a odb. zamestanca ZŠ a SŠ (zo ŠR)Pomer k priemernej mzdex-násobok mzdy v národnom hospodárstveCieľ: 1.2 násobok priemernej mzdy
Bratislavský kraj11079640,87080,87Otvorené
Trnavský kraj772968,61,25471,25Splnené
Trenčiansky kraj779953,51,2241,22Splnené
Nitriansky kraj705970,51,37671,37Splnené
Žilinský kraj750953,61,27141,27Splnené
Banskobystrický kraj73010011,37121,37Splnené
Prešovský kraj657996,81,51721,51Splnené
Košický kraj
7759781,26191,26Splnené
Slovenská republika858997,11,16217/8 Splnené
Zdroj: IVP

 

Domnievame sa však, že na ministerstve buď nevedia správne počítať, alebo úmyselne dezinterpretujú dáta.

 

Chyba č.1:

V stĺpci Priemerná mzda ped. a odb. zamestnanca ZŠ a SŠ (zo ŠR) uvedené čísla v jednotlivých krajoch spolu nemôžu dať priemer 997,1 €, ako uvádza tabuľka. (Priemeru sa približuje iba Prešovský kraj a prekračuje ho o 4 € Banskobystrický kraj, všetky ostatné kraje majú výrazne menej. Aby nám Banskobystrický kraj takto zdvihol priemer, muselo by iba v tomto kraji pracovať viac než 100 000 učiteľov, čo je nezmysel.)

 

Korekcia výpočtu miezd učiteľov:

KrajPriemerná mzda ped. a odb. zamestanca ZŠ a SŠ (zo ŠR)*počet PZ*počet OZ*počet PZ + OZsuma miezd
Bratislavský kraj96465738266556415324
Trnavský kraj968,655982956285450797
Trenčiansky kraj953,553723254045153095
Nitriansky kraj970,571516672177003710
Žilinský kraj953,6783910179397571012
Banskobystrický kraj100170285370817087981
Prešovský kraj996,810188361022410191084
Košický kraj97893124693599152809
Slovenská republika997,1590614465950658025811
Priemerný plat – naša korekcia:975,12

 

*Údaje o počtoch zamestnancov sú z dokumentu str.26  na ktorý odkazuje Mgr. Beáta Dupaľová Ksenzsighová v článku pre školský servis.


Chyba č.2:

V stĺpci Priemerná mzda v NH (podľa krajov) je priemerná mzda 858 € uvedená za rok 2014. Priemerné platy však uvádza ministerstvo pravdepodobne za r. 2015, pretože v dokumente, na ktorý odkazuje, je na rok 2014 uvedené 982,1 € pre pedagogických a 848,3 € pre odborných zamestnancov (z čoho logicky nemôže vyjsť priemer 997,1 €, ktorý uvádza ministerstvo).

Ministerstvo celkovo vo svojej správe odkazuje na 2 dokumenty tutu, no ani jeden z nich neobsahuje číslo 997,1 € pre rok 2014. Oba obsahujú nižšie čísla, preto sa domnievame, že toto číslo zodpovedá roku 2015. Ministerstvo teda porovnáva dva neporovnateľné ukazovatele.

 

Poznámky:

 

1. Zdrojom analýzy je ministerstvo školstva. Chceli by sme vidieť nezávislé dáta alebo aspoň zdrojové údaje.

 

2. Ministrova správa uvádza iba platy „ped. a odb. zamestnanca ZŠ a SŠ (zo ŠR)“. Ministerstvo si teda účelovo vybralo dáta nasledovne:

započítali +

vynechali -

- ZŠ a SŠ

- riaditeľov, zástupcov, riadiacich pracovníkov

- odmeny

- nadčasy

- krúžky (dobrovoľná práca učiteľa navyše)

 

- MŠ

- ZUŠ

- jazykové školy

- školské zariadenia

(tu však tiež pôsobia PZ a OZ s VŠ vzdelaním)

 

Iniciatíva slovenských učiteľov bojuje za platy všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, na všetkých typoch škôl v regionálnom školstve. Zdroj, ktorý je v správe ministerstva použitý, pritom uvádza na str. 22 a 23, že takýto priemer je pri pedagogických zamestnancoch 908,0 € a pri odborných zamestnancoch 910,9 €.

- Podľa týchto čísel by sme zďaleka nedosahovali 1,2 násobok priemernej mzdy.

- Otázkou zostáva, či sa týmto číslam oplatí veriť, keďže ich zostavilo to isté ministerstvo, ktoré zrejme nesprávne používa svoje vlastné zdroje údajov.

 

3. Mladý učiteľ na priemerný plat okolo 997 € musí čakať niekoľko rokov/desaťročí (a zbierať kredity či absolvovať atestačnú skúšku). Podľa platových taríf z roku 2015 atestovaný učiteľ s 32 rokmi praxe zarába 894 €. Znamená to, že plat 997 € by mohol dosiahnuť len učiteľ s 2. atestáciou a kreditmi alebo učiteľ s 1. atestáciou, 32 rokmi a maximálnym možným príplatkom 12% za kredity. Takýchto učiteľov je málo, rozhodne netvoria priemer, ale skôr výnimky.

 

4. Portál platy.sk udáva ku dňu 20.1.2016 priemerný plat MŠ 599 €, ZŠ 740 €, SŠ 771 €, vychovávateľ 601 €.

 

5. Napriek predošlým zvyšovaniam učiteľ stále zarába iba 57 % priemeru iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí (priemer OECD je 80 %) – zdroj OECD: Education at Glance 2015.

 

6. Čo sa týka platov učiteľov, stále sme na chvoste OECD, EÚ aj V4.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve, Protesty | Štrajky
Zdieľať na facebooku