Takmer každý šiesty žiak bol pred pandémiou obeťou šikanovania, zistila školská inšpekcia

Takmer každý šiesty žiak bol pred pandémiou obeťou šikanovania, tvrdí školská inšpekcia.
Takmer každý šiesty žiak bol pred pandémiou obeťou šikanovania, tvrdí školská inšpekcia. / Foto: Bigstock

Bratislava 7. februára (TASR) - Takmer každý šiesty žiak bol pred pandémiou obeťou šikanovania. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). Z nich ďalej vychádza, že viac ako tretina žiakov bola jeden alebo viackrát svedkom šikanovania. TASR o tom informoval vedúci kancelárie hlavnej školskej inšpektorky Matúš Jarolín.  
      

Problematiku šikanovania a klímy na základných a stredných školách sleduje ŠŠI od školského roku 2010/2011 ako dlhodobú úlohu Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v rámci komplexných inšpekcií. Zámerom tejto úlohy je kontrolovať stav bezpečnosti školského prostredia a pripravenosti škôl k prevencii a eliminácii šikanovania. V dôsledku pozastavenia komplexných inšpekcií na školách je táto úloha v tomto školskom roku prerušená.
      

V priebehu tohto obdobia problematiku šikanovania ŠŠI sledovala na 1136 základných a 310 stredných školách prostredníctvom dotazníka, ktorý bol administrovaný 31.256 žiakom základných a 12.304 žiakom stredných škôl. "Výsledkom našich zistení je, že šikanovanie bolo v rôznych podobách prítomné v každej škole a má takmer stabilný charakter. Viac ako tretina žiakov bola jeden alebo viackrát svedkom šikanovania a takmer každý šiesty žiak bol obeťou šikanovania," uviedli zo ŠŠI.
      

Z výsledkov dotazníkov taktiež vyplynulo, že 33 percent šikanovaných žiakov sa nikomu neodvážilo zdôveriť. Ak sa zdôverovali s nepríjemným zážitkom, tak to boli najmä rodičia, triedni učitelia a spolužiaci. Ochranu a pomoc u výchovného poradcu a koordinátora prevencie by žiaci nehľadali.
      

Za najčastejšie sa vyskytujúce prejavy šikanovania žiaci označili psychické ponižovanie (urážanie, vysmievanie sa, zastrašovanie, nadávky). Na druhom mieste boli telesné útoky (napádanie, bitka, kopanie, týranie), s ktorými mal skúsenosť takmer každý šiesty žiak. Z odpovedí žiakov vyplynulo, že agresori šikanovali svoje obete najčastejšie počas prestávky v triede, na chodbe či na toalete. Často však aj mimo priestorov školy.
      

Z dotazníkov súčasne vyplynulo, že vzájomný vzťah medzi učiteľmi a žiakmi neposkytoval trom štvrtinám žiakov pocit istoty a psychického bezpečia. V 37 percentách škôl vytváraniu primeraných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní nevenovali dostatočnú pozornosť a tieto školy nerealizovali monitoring prevencie a odhaľovania negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania.

Čítajte viac o téme: Šikana
Zdieľať na facebooku