Nominovať učiteľov na Cenu Dionýza Ilkoviča je možné do 27. septembra

  Foto: Bigstock

Bratislava 20. septembra (TASR) – Do 27. septembra je možné nominovať učiteľov na Cenu Dionýza Ilkoviča. Medzi prírodovedné predmety, v ktorých je tento rok možné nominovať učiteľov, pribudla biológia.
      

Laureátmi piateho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa môžu stať učitelia, ktorí sa vo voľnom čase venujú práci so žiakmi na základných a stredných školách. Ide o učiteľov predmetov matematika, fyzika, informatika, chémia a biológia. Hlavnými kritériami sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky, ktoré učiteľ so žiakmi dosiahol, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup.
      

Tohtoročné rozšírenie nominácií o biológiu vníma pozitívne aj Martin Plesch, vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. "Aj s pomocou z oblasti biológie sme vyvinuli účinné očkovacie látky, vďaka ktorým sme lepšie chránení pred novým typom nového koronavírusu. Pedagógovia zohrávajú v tomto smere kľúčovú úlohu – formujú a vzdelávajú budúcich vedcov a odborníkov, ktorí nám pomáhajú v rôznych krízových situáciách, nielen počas pandémie. Aj preto sme cítili istý dlh, ktorý sme sa rozhodli tento rok splatiť," priblížil vedec, ktorý je zároveň predsedom odbornej poroty Ceny Dionýza Ilkoviča.
      

Meno víťaza bude vyhlásené 10. novembra.

Čítajte viac o téme: Ocenenia
Zdieľať na facebooku