Psychologička: Lepšie prostredie sa pozitívne odráža aj na prospechu detí

Žiaci a učitelia strávia v škole až 200 dní ročne, preto je dôležité, aby školské prostredie bolo dostatočne podnetné, príjemné a estetické.
Žiaci a učitelia strávia v škole až 200 dní ročne, preto je dôležité, aby školské prostredie bolo dostatočne podnetné, príjemné a estetické. / Foto: Bigstock

Bratislava 15. augusta (TASR) - Žiaci a učitelia strávia v škole až 200 dní ročne, preto je dôležité, aby školské prostredie bolo dostatočne podnetné, príjemné a estetické. Zlepšenie prostredia sa pozitívne odráža aj na prospechu detí. Uviedla to psychologička a riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach Mária Horváthová v rámci seriálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o téme vplyvu prostredia na deti a ich vývin.
     

"Mnohé štúdie hovoria, že zlepšenie a skvalitnenie školského prostredia sa pozitívne odráža aj na prospechu detí. Taktiež má pozitívny vplyv na ich sebaúctu a výkony a takisto znižuje negatívne prejavy správania," vysvetlila Horváthová. Farebnosť, hra s materiálmi, prispôsobivosť nábytku a lavíc dokážu podľa nej vylepšiť celkovú atmosféru triedy. Za priaznivé tiež považuje vnášanie prvkov umenia či environmentálnych prvkov.
      

Podľa psychologičky je veľmi dôležitý funkčný, ako aj individuálny školský priestor, a to nielen pre deti, ale i pre učiteľov či odborný tím v škole. "Vhodné je aj zariadenie triedy, ktoré by bolo diferencované na pracovnú zložku a na relaxačnú zónu, aby to deti vedeli jednak rozlišovať, jednak aby si vedeli v rámci harmonogramu a režimu dňa meniť jednotlivé etapy v rámci výchovy a vzdelávania," podotkla psychologička.
      

Za dôležité považuje tzv. ranné komunity, diskusie alebo spoločné učenie v kruhu. "Kruh ako geometrický tvar dáva istým spôsobom predstavu kontinuity. Jednak si deti navzájom vidia do tváre, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležité, ďalej to môže pestovať spoločenstvo ako také," uzavrela Horváthová.

Čítajte viac o téme: Dizajn | Moderné školy
Zdieľať na facebooku