MPC vyhlásilo výzvu na spracovanie najlepších pedagogických skúseností

Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností je zameraná na skúsenosti s dištančným vzdelávaním žiakov.
Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností je zameraná na skúsenosti s dištančným vzdelávaním žiakov. / Foto: Bigstock

Bratislava 23. marca (TASR) - Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) vyhlásilo druhé kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      

Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností je zameraná na skúsenosti s dištančným vzdelávaním žiakov v období karanténnych opatrení s využitím rôznych foriem digitálnej podpory, z vytvárania inkluzívnej kultúry školy, školského zariadenia, triedy, skupiny či z rozvíjania funkčných gramotností, integrácie edukačných obsahov v rámci vzdelávacích oblastí. Rovnako sa zameriava na skúsenosti z úspešného zavedenia inovácie a zrealizovaného projektu s dôrazom na riadenie procesov zmien v školách a školských zariadeniach, zo zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov a činností odborných zamestnancov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu edukačných výsledkov a rozvoju detí a žiakov, ale aj s vytváraním podmienok a riadením aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v škole či školskom zariadení.
      

Uzávierka výzvy je 16. apríla. Viac informácií je zverejnených na webe MPC.

Čítajte viac o téme: Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku