SKU vyzýva zriaďovateľov škôl na dodržiavanie platných vyhlášok

  Foto: Shutterstock

Bratislava 22. januára (TASR) – Slovenská komora učiteľov (SKU) vyzýva zriaďovateľov škôl a školských zariadení na dodržiavanie platných vyhlášok a metodiky COVID automatu pri znovuotvorení škôl a školských zariadení. Reaguje tak na fakt, že niektorí zriaďovatelia škôl a školských zariadení pri ich opätovnom otvorení nedodržiavajú platné vyhlášky, odvolávajúc sa na ich nejednoznačnosť, a teda na ich vykonateľnosť v niektorých ich častiach. TASR o tom informovala SKU.
      

Aktuálne majú byť do materských škôl a školských klubov prezenčne zaradené deti rodičov kritickej infraštruktúry štátu a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. "Informácia, kto patrí do kritickej infraštruktúry štátu, je podľa ministra zdravotníctva tajná. Nejednoznačnosť takéhoto nariadenia privádza niektorých zriaďovateľov do interpretácie vyhlášok a metodiky, ktoré nerešpektujú zmysel protipandemického opatrenia, izoláciu potenciálnych šíriteľov," uviedla SKU.
      

Komora tvrdí, že v ich online prieskume doposiaľ 58 zamestnancov materských škôl uviedlo, že v ich materských školách sa prezenčne zúčastňujú všetky deti, ktorých rodičia majú záujem. "Teda aj deti, ktoré nespĺňajú podmienky dané vyhláškami či metodikou. Domnievame sa, že tak ohrozujú zdravie zúčastnených osôb pri prezenčnej účasti v škole a školskom zariadení," uviedla SKU.
      

Preto v záujme zlepšovania pandemickej situácie v SR vyzýva vládu, aby vypracovala presné a vykonateľné usmernenie pre zriaďovateľov materských škôl a ich riaditeľov, ktoré deti je možné v aktuálnej pandemickej situácii prezenčne vzdelávať v školách a ich zariadeniach. Okrem toho chce SKU, aby Úrad verejného zdravotníctva SR a hlavný hygienik v rámci svojich kompetencií uplatnili svoju kontrolnú činnosť a vykonali kontrolu dodržiavania platných vyhlášok a metodiky COVID automatu pri otváraní škôl a školských zariadení. Komora vyzýva krízový štáb SR a ministerstvo vnútra, aby prerokovali činnosť zriaďovateľov, ktorí nedodržujú platné predpisy a otvárajú školské zariadenia v rozpore s nimi. Okrem toho tiež generálnu prokuratúru SR, aby preverila vykonateľnosť záväzných predpisov, ktorými sa majú riadiť zriaďovatelia pri otváraní škôl a školských zariadení v období vyhláseného núdzového stavu.

Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku