Začína sa Týždeň vedy a techniky, tento rok bude vo virtuálnom priestore

  Foto: Pexels

Bratislava 9. novembra (TASR) – Týždeň vedy a techniky, ktorý sa začína v pondelok a potrvá do nedele 15. novembra, prinesie tento rok stovku podujatí online formou. Dôvodom je situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.
      

Podujatie každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. S podujatiami sa pripája nielen Slovenská akadémia vied (SAV), ale aj viaceré univerzity. Štátny tajomník MŠVVŠ SR Ľudovít Paulis poznamenal, že popularizácia vedy a techniky je dôležitá pre žiakov základných a stredných škôl.
      

Generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič podotkol, že online formou sa uskutoční viac ako 100 podujatí. "Teší ma, že podujatie je urobené ako interaktívne, takže ľudia sa môžu pripájať a pýtať sa otázky, ktoré chcú," uviedol Kyselovič. Súčasťou týždňa na podporu vedy a techniky sú desiatky prehliadok, prednášok, seminárov, workshopov či súťaží. Pripravené je aj vyhlásenie výsledkov grafickej a výtvarnej súťaže na tému Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Naplánovaný je aj festival vedeckých filmov (11. novembra). Finále Festivalu vedy a techniky AMAVET sa bude realizovať od pondelka do stredy. Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku býva tradične galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku 2020, tento rok sa uskutoční online formou.
      

Predseda SAV Pavol Šajgalík tvrdí, že akadémia je pri tejto akcii od jej začiatku. "Táto doba je trochu reštriktívna, aby mohli prísť ľudia k nám do laboratórií, preto SAV otvára laboratóriá online," priblížil predseda SAV. Z mnohých podujatí, ktoré sa budú organizovať na SAV, vyzdvihol video zamerané na moderné metódy čistenia vôd. "Ústav molekulárnej biológie SAV pripravil prednášku Kód života," priblížil Šajgalík. Pozornosť upriamil aj na prácu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.
      

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Okrem toho tiež vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Čítajte viac o téme: Veda a technika
Zdieľať na facebooku