Ministerstvo odporúča realizovať telesnú a hudobnú výchovu len teoretickou formou

  Foto: Bigstock

Bratislava 2. októbra (TASR) – Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu školy, odporúča realizovať len teoretickou formou. Vyplýva to z usmernenia k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 zverejnenom na webe rezortu školstva.
      

Okrem toho sa tiež neodporúča realizovať ani organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Rovnako by sa nemala podľa opatrenia realizovať ani krúžková činnosť pre deti a žiakov. Neodporúča sa tiež robiť kultúrne, umelecké a tanečné aktivity, okrem povinného výchovno-vzdelávacieho procesu, ako sú napríklad stužkové slávnosti, venčeky a besiedky.
      

Rezort školstva odporúča, aby sa dištančnou formou uskutočnili rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov a rady škôl, ale aj všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácii. Ide napríklad o študentský parlament, rady študentov či študentský senát.
      

Usmernenie je platné a účinné dovtedy, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čítajte viac o téme: Telesná výchova
Zdieľať na facebooku