Telesná výchova

Ministerstvo odporúča realizovať telesnú a hudobnú výchovu len teoretickou formou

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.