Novela zákona o športe má ukázať, že SR chce investovať do férového športu

Cieľom návrhu novely zákona o športe je implementovať štandardy nového Svetového antidopingového kódexu 2021.
Cieľom návrhu novely zákona o športe je implementovať štandardy nového Svetového antidopingového kódexu 2021. / Foto: Bigstock

Bratislava 23. septembra (TASR) – Novelizácia zákona o športe, implementujúca nové svetové antidopingové zásady manifestuje aj to, že Slovensko chce robiť šport poctivou a slušnou cestou a investovať prostriedky do férového športu. Na stredajšej tlačovej konferencii to v súvislosti s návrhom legislatívnej úpravy, ktorá prešla v utorok (22. 9.) v Národnej rade SR do druhého čítania, uviedli predkladatelia - poslanci Richard Nemec, Peter Vons (obaja OĽANO) a Radovan Sloboda (SaS).
      

Nemec zdôraznil, že okrem zriadenia nezávislých odborných komisií na prvom a druhom stupni, ktoré budú riešiť dopingové prípady a zabezpečenia ochrany pre oznamovateľov dopingových káuz, je dôležitou súčasťou novely zákona i rozmer vzdelávania. "Ten by mal informovať profesionálnych, ale i rekreačných športovcov o dôsledkoch porušovania antidopingových pravidiel, a to nielen v právnej rovine, ale aj v oblasti rizík, ktoré užívanie dopingu predstavuje pre zdravie," dodal Nemec.
      

Cieľom návrhu novely zákona o športe je implementovať štandardy nového Svetového antidopingového kódexu 2021. Jeho obsah by signatári Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe mali s vnútroštátnym právnym poriadkom zosúladiť najneskôr do 1. januára 2021, teda v deň, keď nadobúda platnosť Kódex 2021. V opačnom prípade by nadobudla SR status nesúladu, ktorého dôsledkom by mohlo byť aj vyradenie slovenských športovcov z medzinárodných súťaží.
      

V prípade zmien v slovenskej legislatíve ide najmä o zavedenie nových skutkových podstát porušení antidopingových pravidiel, ako aj o potrebu prípravy inštitucionálneho oddelenia orgánov oprávnených vykonávať pôsobnosť v oblasti boja proti dopingu, kde súčasná úprava nevyhovuje požiadavkám Svetového antidopingového programu 2021.
      

Návrh novely ráta so zriadením nových komisií pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a na druhom stupni, ktoré budú finančne (prevádzkovo) aj inštitucionálne nezávislé od národných športových zväzov, ako aj od národnej Antidopingovej agentúry SR. Komisie na prvom i druhom stupni budú mať troch členov a dvoch náhradníkov pre prípadný konflikt záujmov. Členovia komisií budú odborníci s expertízou v právnych vedách, prírodných vedách, medicínskych vedách, farmaceutických vedách alebo v športových vedách. Mandát členov i náhradníkov je štvorročný. Výberové konanie na členov komisií bude verejné.
      

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie viesť k primeraným a spravodlivým postihom za porušenie antidopingových pravidiel. Rozhodnutie komisií v prvom stupni a v druhom (odvolacom) stupni bude možné napadnúť a preskúmať na Športovom arbitrážnom súde v Lausanne vo Švajčiarsku, ktorý je príslušný podľa pravidiel Svetového antidopingového programu.

Čítajte viac o téme: Šport
Zdieľať na facebooku