SAAVŠ schválila prvú metodiku vyhodnocovania akreditačných štandardov

Nové štandardy pre vysoké školy majú vyššie požiadavky, najmä na personálne zabezpečenie.
Nové štandardy pre vysoké školy majú vyššie požiadavky, najmä na personálne zabezpečenie. / Foto: Bigstock

Bratislava 22. septembra (TASR) - Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) schválila prvú metodiku vyhodnocovania akreditačných štandardov. Tým sa naplnili zákonné požiadavky a nové akreditácie na vysokých školách sa môžu začať. TASR o tom informoval predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.
      

Agentúra predstaví vysokým školám hlavné požiadavky akreditačných štandardov v stredu (23. 9.) a vo štvrtok (24. 9.) počas virtuálnej konferencie. "Chceli sme zorganizovať konferenciu pre viac ako 1000 ľudí z vysokých škôl. Ale ochorenie COVID-19 spôsobilo, že sme pristúpili radšej k online verzii konferencie. Zdravie je aj u nás na prvom mieste. A takýmto spôsobom bude konferencia prístupná všetkým, ktorí majú o tému záujem," uviedol Redhammer.
      

Vysoké školy si musia reálne vyhodnotiť, aké študijné programy chcú do budúcna poskytovať. Nové štandardy majú vyššie požiadavky, najmä na personálne zabezpečenie. Už nebude stačiť garantovanie kvality študijného programu jednou formálnou osobou. Škola bude musieť podľa SAAVŠ preukázať, že má aspoň päť kompetentných skúsených učiteľov, ktorí sa študentom daného študijného programu venujú. A budú musieť doplniť aj informácie, ako sa študenti po úspešnom absolvovaní programu môžu uplatniť.
      

Ak si škola vytýči, že chce vzdelávať na báze intenzívneho vedeckého výskumu, bude musieť vydokladovať intenzívny výskum pri každom študijnom programe. Ak jej poslanie bude spočívať v poskytovaní profesijného vzdelávania, potom sa bude podľa SAAVŠ očakávať od učiteľov odborná zdatnosť a skúsenosti v danej profesii. "Aké poslanie a aké strategické ciele si vysoké školy stanovia, tak budú posudzované," uviedla SAAVŠ.
      

Akreditačné štandardy sú normy zabezpečovania kvality vzdelávania na vysokých školách a nadobudli účinnosť k 1. septembru. Metodika vyhodnocovania nie je konečná. "Stále nám chodia podnety na jej zlepšenie. Evidujeme ich a budeme s nimi pracovať. Počas októbra predpokladáme diskusiu aj na pôde parlamentu a v novembri s expertmi z ENQA - organizácie združujúcej národné akreditačné autority európskych krajín," uviedol Redhammer. Podľa neho je podstatné, že základ je prijatý a školy môžu naplno začať s revíziou študijných programov.
 

Čítajte viac o téme: Akreditácia vysokej školy
Zdieľať na facebooku