Akreditácia vysokej školy

SAAVŠ schválila prvú metodiku vyhodnocovania akreditačných štandardov

Tým sa naplnili zákonné požiadavky a nové akreditácie na vysokých školách sa môžu začať.

L. VOZÁR: Pri akreditačnej komisii musí dôjsť k zásadným zmenám

Existuje viacero signálov, ktoré naznačujú, že v oblasti akreditačnej komisie by Slovensko malo urobiť zásadné zmeny a zosúladiť sa s vyspelou Európou.