Učiteľom Slovenska sa stane jeden z desiatich finalistov, prihlásilo sa ich 164

 rámci 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska dostali organizátori 1101 nominácií.
rámci 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska dostali organizátori 1101 nominácií. / Foto: Učiteľ roka

Bratislava 10. septembra (TASR) – Ocenenie Učiteľ Slovenska 2020 získa jeden z desiatich finalistov, ktorých vybrala odborná porota. V rámci 3. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska dostali organizátori 1101 nominácií, nakoniec sa prihlásilo 164 učiteľov, z toho bolo 129 žien a 35 mužov. Z hľadiska počtu prihlášok a nominácií bol tento ročník zatiaľ najúspešnejší. TASR o tom informovala PR manažérka ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 Magdaléna Koreny.
      

"Sme presvedčení, že verejnosť si v zložitej situácii online vzdelávania z domu počas niekoľkých mesiacov viac uvedomila a ocenila postavenie učiteľa a jeho dôležitú úlohu v živote každej rodiny so školopovinným žiakom či študentom. Už samotné texty nominácií boli úžasným vyznaním všetkým skvelým učiteľom," zhodnotila koordinátorka ocenenia Učiteľ Slovenska Lucia Lichá. Do ocenenia sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla široká verejnosť. "Naším cieľom je zviditeľňovať prácu a nasadenie pedagógov a sme radi, že nám to darí aj prostredníctvom ocenenia Učiteľ Slovenska. Oproti minulým ročníkom v rámci rekordného počtu nominácií takmer 50 percent tvorili nominácie žiakov a študentov, čo bol posun. Zároveň sme dostali nominácie na učiteľov aj z regiónov, ktoré sa počas minulých ročníkov do ocenenia vôbec nezapojili," doplnila Lichá.
      

Na výber najúspešnejších desiatich finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. "Porote sa do top desiatky podarilo vybrať učiteľov, ktorí podľa údajov v prihláške a priložených dôkazných materiálov najviac spĺňajú kritériá hodnotenia. Samozrejme, komplexnejší obraz o osobnosti každého z nich sme si urobili počas prezentácií, ktoré si pre nás pripravili. A zaujímal nás aj osobný príbeh každého z nich, tá motivácia, prečo sa vydali na učiteľskú dráhu. Každý kúsok tejto mozaiky nám pomáha pri výbere držiteľa hlavnej ceny Učiteľ Slovenska," reagovala hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty Viera Kalmárová.
      

Členovia poroty do finálovej desiatky posunuli pedagógov z väčších aj menších miest, ale aj malých obcí. Šiesti finalisti učia na základných školách, traja finalisti na stredných školách a jedna finalistka pôsobí na jazykovej škole.
      

Meno Učiteľa Slovenska 2020 spozná verejnosť v októbri. Jeden z finalistov získa Cenu verejnosti a Komenského inštitút, ktorý je organizátorom podujatia, zverejní aj držiteľa mimoriadnej ceny Učiteľ na diaľku.

 

Finalisti 3. ročníka ocenenia Učiteľa Slovenska

Iveta Barková (dejepis a slovenský jazyk) – Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec

Ľubica Bezeková (anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika, matematika) – ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce

Ľubica Demčáková (predmety primárneho vzdelávania) – Evanjelická spojená základná škola, Nám. legionárov 3,  Prešov

Dana Dobšíčková (cudzie jazyky) – Smiling Snake – jazykové vzdelávanie, Nám. sv. Petra a Pavla 10, Bratislava

Jana Chmurová (chémia, biológia, technika) – Základná škola s materskou školou, Ul. Jána Bottu 27, Trnava

Iveta Kališová (anglický jazyk, výtvarná výchova) – ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubela

Ladislav Ogurčák (telesná výchova, geografia – Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča

Miroslava Okuliarová (predmety primárneho vzdelávania) – Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky

Monika Plintová (anglický jazyk) – Súkromné bilingválne a IT gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín

Róbert Tomolya (matematika, informatika) – Füleki Gimnázium (Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo) Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku