Učiteľov prírodných vied môže verejnosť nominovať na Cenu Dionýza Ilkoviča

Ocenenie Dionýza Ilkoviča určené pre pedagógov a nepedagogických dobrovoľníkov na základných a stredných školách.
Ocenenie Dionýza Ilkoviča určené pre pedagógov a nepedagogických dobrovoľníkov na základných a stredných školách. / Foto: Shutterstock

Bratislava 10. júna (TASR) – Verejnosť môže nominovať učiteľov za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch na Cenu Dionýza Ilkoviča. Ocenenie je určené pre pedagógov a nepedagogických dobrovoľníkov na základných a stredných školách. Informuje o tom Nadácia Dionýza Ilkoviča na svojej internetovej stránke. 
      

"Títo učitelia pracujú denne s talentom mladých ľudí a pomáhajú im pripraviť sa na život tak, aby boli úspešní. Považujeme za správne takýchto ľudí oceniť. Navyše, ako zamestnávateľ veľmi oceňujeme vybavenosť, s ktorou takýto absolventi prichádzajú na trh práce" vysvetlil vznik súťaže Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti PosAm, ktorý stojí za založením Nadácie Dionýza Ilkoviča. 
      

Podľa výsledkov testovania PISA sa v roku 2017 slovenskí 15-roční žiaci prepadli v matematike a v prírodných vedách pod priemer krajín OECD. Nadácia tvrdí, že napriek plošne sa zhoršujúcej situácií máme na Slovensku stále veľa študentov, ktorí majú nadanie. "Veľkú zásluhu na tom majú aj obetaví učitelia, pre ktorých je práca stále životným poslaním. Robia ju s radosťou a nadšením, aj vo voľnom čase a nad rámec povinností. Veľakrát ale zostáva nedocenená," uviedol odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a predseda poroty Martin Plesch. Víťaz prvého ročníka ocenenia Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach verí, že cena pomôže zlepšiť úroveň výučby prírodných vied a že inšpiruje aj ďalších učiteľov, ktorí sa venujú iným predmetom.
      

Učiteľov môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie tak robia ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. O cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií. Sú nimi dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup mentora. 

Čítajte viac o téme: Ocenenia
Zdieľať na facebooku