ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy

ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy
ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy / Foto: Bigstock

Bratislava 20. februára (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vypracoval projekt kurikulárnej reformy, tá reflektuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. TASR o tom informovali z ŠPÚ.


ŠPÚ v decembri 2018 dokončil projekt systémového modelu výskumu a tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Po schválení na ministerstve školstva sa bude projekt realizovať prostredníctvom pracovných skupín zložených zo zamestnancov ŠPÚ, vysokých škôl pripravujúcich učiteľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl a kurikulárnej rady, vymenovanej riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom. Realizácia projektu je naplánovaná na šesť rokov. Jej príprava sa začala v januári tohto roka, predpokladané ukončenie celého procesu je v roku 2025. Štyri roky bude trvať výskumno-overovací proces.


"Pred ŠPÚ stojí štvorročný výskumno-overovací proces súčasného vzdelávacieho systému, počas ktorého by sme mali vygenerovať spolu s ďalšími inštitúciami, školami, stavovskými a profesijnými organizáciami, čo v ňom zostane a čo sa zmení," spresnil Hajduk.

 

Cieľom modelu je aktuálne, jednoznačne a záväzne vymedziť rozsah a obsah vzdelávania, ktorý je potrebné koncipovať tak, aby zodpovedal súčasným spoločenským potrebám. Podľa schváleného návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov to znamená, že sa bude skúmať súčasný obsah kurikulárnych dokumentov, predovšetkým jeho cieľové štruktúry – vzdelávacie štandardy vrátane výsledkov vzdelávania v materských a základných školách, na gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, na konzervatóriách či na základných umeleckých školách a v jazykových školách. "V praxi to bude znamenať úpravu, nahradenie, zmeny, redukáciu a doplnenie všetkého, čo sa ukáže ako nevyhnutné," spresnil ŠPÚ. 

 

Výsledkom celého procesu má byť moderná úprava štátnych vzdelávacích programov, ktoré po zohľadnení domácich a zahraničných skúseností budú porovnateľné s kurikulami iných krajín v Európe i vo svete. Hajduk učiteľov ubezpečuje, že nedôjde k rozsiahlym zmenám v obsahu inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. "Zmeny sa majú týkať modernizácie vzdelávania smerom k naplneniu šiestich cieľov stratégie Európa 2020, pritom naplnenie štyroch z nich je ohrozené nedostatočnou inkluzívnosťou výchovno-vzdelávacieho systému," spresnil riaditeľ ŠPÚ.

Čítajte viac o téme: Reforma školstva
Zdieľať na facebooku