Učitelia nemčiny a ruštiny chcú väčšie zastúpenie cudzích jazykov v osnovách

  Foto: Bigstock

Bratislava 25. septembra (TASR) – Slovenské školy by mali v maximálnej možnej miere rozvíjať viacjazyčnosť svojich žiakov. Pri príležitosti stredajšieho (26.9.) Európskeho dňa jazykov na to upozorňujú zástupcovia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG) a Asociácie rusistov Slovenska (ARS). Obe združenia zároveň poukazujú na nesúlad aktuálnej situácie na Slovensku s trendom, ktorý presadzuje Európska únia (EÚ).


Združenia pripomínajú v tejto súvislosti, že žiaci na Slovensku sa momentálne povinne učia iba angličtinu. "Druhý cudzí jazyk je na základných školách nepovinný s minimálnym počtom hodín a vytlačený do mimoškolského, prípadne komerčného priestoru, ktorý sám v sebe nesie zvýšené finančné nároky. Na väčšine stredných odborných škôl pritom dochádza k likvidácii výučby druhého cudzieho jazyka, prípadne k zníženiu jej úrovne na gymnáziách," upozornili prezident SUNG Marek Ľupták a prezidentka ARS Eva Kollárová.


Pripomínajú, že EÚ sa s ambíciou podporiť jazykovú rozmanitosť a viacjazyčnosť snaží dosiahnuť tzv. barcelonský cieľ, to znamená, aby sa občania EÚ okrem materinského jazyka dohovorili dvomi ďalšími jazykmi. "V duchu tejto politiky EÚ preto naše asociácie pokračujú vo svojom úsilí a požiadavke, aby sa žiaci už na základnej škole učili dva povinné cudzie jazyky s možnosťou výberu prvého cudzieho jazyka na primárnom stupni vzdelávania," uviedli zástupcovia učiteľov nemčiny a ruštiny. "Viacjazyčnosť prispieva k odbúravaniu etnocentrizmu, k zlepšeniu šancí mladých ľudí úspešne sa presadiť v živote, obhájiť svoje stanoviská doma i vo svete," dodali.


Pripomenuli, že obe stavovské organizácie vyjadrujú tento postoj konzistentne už od zavedenia legislatívnej zmeny, v rámci ktorej je od 1. septembra 2015 druhý cudzí jazyk v inovovanom štátnom vzdelávacom programe nepovinný.

Čítajte viac o téme: Cudzie jazyky
Zdieľať na facebooku