Rezort školstva podporil 45 projektov environmentálnej výchovy a využívania grafických systémov

Rezort školstva rozdelil na projekty  environmentálnej výchovy a využívania grafických systémov takmer 50 tisíc eur.
Rezort školstva rozdelil na projekty environmentálnej výchovy a využívania grafických systémov takmer 50 tisíc eur. / Foto: Bigstock

Bratislava 2. augusta (TASR) - Dobrodružná cesta kvapky vody, Vtáčie mestečko v náručí hôr či Zachráň včelu, zachrániš svet. To sú len niektoré z 29 podporených projektov základných a stredných škôl, ktoré v tomto roku získali finančný príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu environmentálnej výchovy.


V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2018 bolo rozdelených 49 829 eur z alokovanej sumy 50 000 eur.
Do výzvy prihlásili školy 174 projektov, na ktorých realizáciu žiadali takmer 297 000 eur. Hodnotiaca komisia napokon vybrala 29 projektov, pričom školy na ne dostali finančné prostriedky vo výške od 690 do 2 000  eur.
Najúspešnejšími boli žiadatelia zo Žilinského a Prešovského kraja, ktorí získali príspevok na osem projektov. V Nitrianskom kraji bolo podporených šesť žiadostí, v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji po dve. Jeden úspešný projekt majú v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji.


Ďalších 16 projektov stredných odborných škôl schválilo ministerstvo školstva v rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Vďaka podpore rezortu školstva sa tak žiaci na stredných odborných školách technického zamerania budú môcť zapojiť do projektov orientovaných na CAD a CAM systémy, programovanie CNC strojov či ovládanie ďalších špecializovaných softvérov.

 

Do výzvy prihlásili školy 49 projektov. Z nich hodnotiaca komisia vybrala 16 najlepších, medzi ktoré bola rozdelená celá suma 30 000 eur vyčlenená na tento účel. Úspešní žiadatelia získali príspevok vo výške od 1 231 do 2 000 eur.
Najúspešnejšími boli školy z Trenčianskeho kraja s piatimi podporenými projektmi. Nasleduje Bratislavský a Prešovský kraj s troma úspešnými žiadosťami. V Žilinskom a Nitrianskom kraji boli podporené dva projekty a v Trnavskom kraji jeden.

Viac informácií o výzve na www.minedu.sk.

Čítajte viac o téme: Prierezové témy, Environmentálna výchova
Zdieľať na facebooku