Klub 500 chce s rektormi vysokých škôl predstaviť návrh tém na reformu školstva

Členovia Klubu 500 sa so zástupcami ôsmich vybraných univerzít dohodli, že v najbližšom čase pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku.
Členovia Klubu 500 sa so zástupcami ôsmich vybraných univerzít dohodli, že v najbližšom čase pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku. / Foto: Bigstock

Bratislava 26. januára (TASR) - Členovia Klubu 500 sa so zástupcami ôsmich vybraných univerzít dohodli, že v najbližšom čase pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku. Uviedli tak po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (25.1.). TASR o tom informoval v piatok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Predmetom rokovania bolo i napĺňanie jednotlivých úloh a záväzkov memoranda, ako i diskusia k ďalšiemu smerovaniu vysokého školstva na Slovensku. Zo strany Klubu 500 boli jednotlivým vysokým školám odovzdané zoznamy tém diplomových a dizertačných prác, na ktorých sú členovia Klubu 500 pripravení spolupracovať v rámci svojich spoločností. "Cieľom je poskytnúť študentom na riešenie témy, ktoré prispejú k ich osobnému a profesionálnemu rastu," skonštatoval Gregor.
Členovia Klubu 500 v rámci diskusie uviedli, že súčasné nastavenie financovania vysokých škôl nie je previazané na uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore a normatív na študenta nezohľadňuje materiálovú náročnosť jednotlivých študijných odborov.
Zároveň chcú univerzitám pomáhať pri zlepšení vybavenosti a zabezpečení financií pre skvalitnenie prípravy absolventov pre prax. "Za týmto účelom bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci s predstaviteľmi Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Žilinskej univerzity v Žiline," dodal Gregor.

Čítajte viac o téme: Reforma školstva
Zdieľať na facebooku