Anaylatická štúdia ZMOS-u mapuje aktuálnu situáciu v regionálnom školstve

  Foto: Bigstock

Bratislava 8. januára (TASR) – Zmapovanie aktuálnej situácie v regionálnom školstve, vrátane poukázania na konkrétne problémy a možnosti ich riešenia, prináša analytická štúdia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

 

"Materiál je koncipovaný do piatich kapitol, ktoré sa prierezovo v rámci historického vývoja, z hľadiska aplikačnej praxe, ale aj s prihliadnutím na finančnú povahu a demografický vývoj týkajú regionálneho školstva od roku 1990," priblížil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.
Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS a jeden z autorov dokumentu Zdenko Krajčír uviedol, že ambíciou publikácie je reflektovať na dôležité aspekty regionálneho školstva. "Pri spracovávaní dokumentu sme sa sústredili na návrh riešenia aktuálnych problémov v regionálnom školstve z pohľadu obcí, rovnako aj na návrh riešenia problémov v oblasti siete škôl a školských zariadení, ale aj na opatrenia vo vzťahu k sieti škôl, ich financovaniu a zamestnancom," uviedol.
Expertný materiál bol vypracovaný v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Analytická štúdia je verejne prístupná aj na webovej stránke ZMOS.

 

Celú štúdiu si môžete pozrieť aj TU - SÚČASNÉ PROBLÉMY V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA Z POHĽADU MIEST A OBCÍ.

Zdieľať na facebooku