Petíciu za zmeny vo vzdelávacích programoch už podpísalo 1360 ľudí

Zástupcovia InkluKoalície nesúhlasia s navrhovanými zmenami ŠPÚ, tvrdia, že budú inkluzívne vzdelávanie zhoršovať.
Zástupcovia InkluKoalície nesúhlasia s navrhovanými zmenami ŠPÚ, tvrdia, že budú inkluzívne vzdelávanie zhoršovať. / Foto: Bigstock

Bratislava 22. decembra (TASR) - Petíciu za zmeny vo vzdelávacích programoch už podpísalo 1360 signatárov. Koalícia za spoločné vzdelávanie aj týmto upozorňuje na negatívne dosahy vzdelávacích programov, ktoré v rozpore s princípmi inkluzívneho vzdelávania kladú na školy nerealizovateľné požiadavky.


"Súčasné nastavenie týchto programov smeruje k vyčleňovaniu detí z hlavného prúdu vzdelávania a k nerešpektovaniu ich jedinečnosti. Odkláňajú pozornosť učiteľov od uplatňovania inkluzívnych foriem práce s triedou," upozornil Viktor Križo z koalície. Inklúzia podľa jeho slov prináša do škôl toleranciu, porozumenie a ľudskosť, je prevenciou voči extrémizmu, závislostiam a ďalším problémom.
Odporúčania na prehodnotenie vzdelávacích programov tlmočili zástupcovia InkluKoalície Štátnemu pedagogickému ústavu na spoločnom stretnutí 20. decembra. "Napriek vyargumentovaným dôvodom zo strany InkluKoalície a deklarovanému spoločnému záujmu o rozvoj inkluzívneho vzdelávania vo veci zmien vo vzdelávacích programoch k žiadnej zhode nedošlo. Štátny pedagogický ústav odporúčania zo strany InkluKoalície odmietol, čo povedie k tomu, že sa situácia bude len zhoršovať. Zástupcovia InkluKoalície sú rozhodnutí pokračovať v presadzovaní zmien," odkázal Križo.
Zároveň pripomenul, že k zavedeniu inkluzívneho vzdelávania, teda spoločného vzdelávania detí s rozmanitým potenciálom a potrebami, sa zaviazala Slovenská republika ako v medzinárodných dohovoroch, tak aj v národných dokumentoch. "Podstatou inkluzívneho vzdelávania je vnímanie a reagovanie na rôznorodosť vzdelávacích potrieb každého dieťaťa. Potreby detí sa môžu významne odlišovať nielen v rámci populácie, ale aj v rámci jednej diagnózy. Vzdelávacie programy namiesto prispôsobenia výchovno-vzdelávacieho procesu deťom prispôsobujú tento proces vopred definovaným požiadavkám," vysvetlil.
Existencia rôznych vzdelávacích programov pre rôzne skupiny detí vyplýva zo školského zákona. Zákon však neurčuje, ako majú tieto programy vyzerať. V súčasnej podobe porušujú podľa InkluKoalície právo dieťaťa na spoločné vzdelávanie. "InkluKoalícia navrhuje zrušiť záväznosť vzdelávacích programov pre deti so špeciálnymi potrebami vzdelávané formou školskej integrácie a kompetencie prenechať školám a ich odborným tímom," povedal Križo.

 

Koalícia za spoločné vzdelávanie je neformálne združenie učiteľov, rodičov, odborníkov a organizácií, ktoré sa snažia zlepšiť podmienky vzdelávania detí na Slovensku.

Čítajte viac o téme: Inklúzia | Integrácia detí
Zdieľať na facebooku