Inklukoalícia žiada dostatok odborných zamestnancov na školách

Učiteľ a špeciálny pedagóg Viktor Križo v mene Inklukoalície upozorňuje, že na Slovensku pokračuje porušovanie ústavného práva rovnakého prístupu na vzdelanie pre všetkých. Na školách stále zúfalo chýbajú asistenti učiteľov a odborní zamestnanci.
Učiteľ a špeciálny pedagóg Viktor Križo v mene Inklukoalície upozorňuje, že na Slovensku pokračuje porušovanie ústavného práva rovnakého prístupu na vzdelanie pre všetkých. Na školách stále zúfalo chýbajú asistenti učiteľov a odborní zamestnanci. / Foto: Zuzana Gránska

Bratislava 23. novembra (TASR) – Predstavitelia viacerých organizácií združených v Koalícii za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) vyjadrili znepokojenie nad "pokračujúcim stavom porušovania ústavných a medzinárodných práv, osobitne práva na prístup všetkých detí ku kvalitnému vzdelávaniu a ich práva na primeranú podporu". Vo štvrtok adresovali otvorený list Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. TASR o tom informoval učiteľ a špeciálny pedagóg Viktor Križo.
"Za závažný problém považujeme nedostatok odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na školách. Inkluzívne snahy však vážne ohrozuje zavádzanie vzdelávacích programov pre rôzne kategórie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré v súčasnosti aktualizuje a vydáva Štátny pedagogický ústav pre všetky typy škôl," povedal Križo. Tie podľa neho smerujú k prehlbovaniu diferenciácie, vyčleňovaniu detí zdôraznením ich odlišnosti a odkláňajú pozornosť učiteľov od uplatňovania inkluzívnych foriem vzdelávania k často nerealizovateľným požiadavkám.
"Možno očakávať nárast rezignácie, intolerancie, bariér a nespokojnosti ako na strane učiteľov, tak rodičov a ich detí. Zasadzujeme sa za prístupy, ktoré rozvíjajú potenciál u všetkých detí a vedú k dobrej klíme na školách," poznamenal. V liste adresovanom rezortu školstva vyzval na prehodnotenie súčasného stavu.
Autori listu navrhli ponechať jeden spoločný vzdelávací program pre všetky deti. "Špecifikácia podmienok vzdelávania detí s rôznorodými potrebami by mala ostať súčasťou školských vzdelávacích programov," poznamenali. Podľa autorov listu je dôležité popísať kompetencie poradenských zariadení tak, aby v spolupráci s odbornými zamestnancami školy, učiteľmi a rodičmi boli schopné viesť proces vytvárania potrebných podporných opatrení k napĺňaniu potrieb konkrétneho dieťaťa a prostredia triedy. "Do prípravy zmien smerujúcich k zabezpečeniu spoločného vzdelávania všetkých detí vo všetkých typoch škôl prizývať odborníkov zo stavovských organizácií zastupujúcich ľudí z praxe i vedeckých pracovníkov, učiteľov, rodičov a odborných zamestnancov," doplnil Križo.
Podľa neho je štát povinný zabezpečiť podporné a prijímajúce prostredie pre všetky deti v spoločnom edukačnom priestore. "To sa dá dosiahnuť len dostatočným zabezpečením potrieb všetkých účastníkov vzdelávania," uzavrel.
Otvorený list nesie podpis viacerých organizácií, medzi nimi je aj Slovenská komora učiteľov, Nové školstvo, Nadácia otvorenej spoločnosti, Občianske združenie InkluCiTy, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, predstavitelia projektu To dá rozum, Krajanský inštitút, Inštitút celostnej edukácie a Koalícia pre deti a viacerí učitelia.

Čítajte viac o téme: Inklúzia | Integrácia detí
Zdieľať na facebooku