Projekt IT - Akadémia má zlepšiť vzdelávanie v informatike a prírodných vedách

Na aktivitách národného projektu  IT - Akadémia  sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít.
Na aktivitách národného projektu IT - Akadémia sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít. / Zdroj: Bigstock

Bratislava 13. novembra (TASR) - Zlepšenie vzdelávania mladých ľudí v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti je základným cieľom nového národného projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie. V pondelok ho predstavili v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.
Na aktivitách národného projektu sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36.000 žiakov a študentov a približne 2100 učiteľov. "Vítam, že do tohto projektu sú zapájaní už žiaci základných škôl. Treba začať už na týchto školách, aby deti pochopili, že prírodovedecké a technické predmety ich bavia," povedala štátna tajomníčka ministerka školstva Oľga Nachtmannová.
Cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na profesie v oblasti informatiky a IKT. Podľa generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Jána Turňu sa zo zdrojov na jednotlivých školách vybavia IT laboratória na všetkých stupňoch vzdelávania. Okrem toho pribudnú aj nové vyučovacie predmety a na vysokých školách budú akreditované nové študijné programy. Od realizácie projektu autori očakávajú ročný nárast zhruba tisícky absolventov, konkrétne špecialistov pre IKT sektor.
"Ide o projekt, kde sa prvýkrát zapoja žiaci základných a stredných škôl, ale aj študenti vysokých škôl až po samotnú prax. Projekt sa bude venovať aj samotným učiteľom, pretože ak chceme mať na Slovensku dostatok dobre pripravených ľudí, ktorí budú schopní si nájsť dobre platené miesto na pracovnom trhu, bez toho, aby sme mali dobre pripravených učiteľov, to nepôjde," povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Podľa jeho ďalších slov musí Slovensko už dnes rozmýšľať, akým problémom bude čeliť za 15 rokov a na tieto trendy musí reagovať. Pellegrini poznamenal, že budúcnosť krajiny je v prepojení automobilového priemyslu s IT prostredím.
Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 21.046.596 eur, pričom nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ je výške vyše 20.672.504 eur, je CVTI SR. Projekt realizuje spoločne s projektovými partnermi, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou v Žiline. Ďalšími spolupracujúcimi organizáciami sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum.

Čítajte viac o téme: IT, Eurofondy
Zdieľať na facebooku