SOPK vydala 340 osvedčení o spôsobilosti poskytovať prax pri duálnom vzdelávaní

SOPK vydala 340 osvedčení o spôsobilosti poskytovať prax pri duálnom vzdelávaní
SOPK vydala 340 osvedčení o spôsobilosti poskytovať prax pri duálnom vzdelávaní / Foto: SHUTTERSTOCK

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vydala 340 osvedčení o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (SDV).
Ako pre TASR uviedla tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová, pre strojárstvo a kovospracujúcu výrobu vydala komora 235 osvedčení o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v SDV, za elektrotechniku 101 osvedčení, za textil a odevníctvo 2 osvedčenia a za spracúvanie kože a kožušníctvo tiež 2 osvedčenia.
"Zamestnávateľ po získaní osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania je oprávnený uzatvoriť s vybranou strednou odbornou školou (SOŠ) zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje vzájomnú spoluprácu zamestnávateľa a školy v systéme duálneho vzdelávania," informovala Gunišová.
Zamestnávateľ podľa nej následne zverejní svoju ponuku učebných miest v SDV. Centrálnym miestom pre zverejňovanie učebných miest je webové sídlo www.potrebyovp.sk, ktoré do 31. decembra 2015 spravoval národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v roku 2016 koordinátori jednotlivých stavovských a profesijných organizácií a od roku 2017 národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.
"Vybraným žiakom, ktorí sa prihlásili u zamestnávateľa na základe jeho ponuky učebných miest, vydá zamestnávateľ potvrdenie o zabezpečení praktického vyučovania u zamestnávateľa v SDV, ktoré žiak prikladá k prihláške na SOŠ. Prijímanie žiakov s potvrdením sa robí na samostatnom zozname. Zamestnávateľ s prijatým žiakom, ktorému vydal potvrdenie, uzatvorí učebnú zmluvu najneskôr do konca 31. augusta pred nástupom žiaka do 1. ročníka strednej školy," doplnila Gunišová.
Zamestnávatelia vstupujú do duálneho vzdelávania procesom overovania spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v SDV. Duálne vzdelávanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy upravuje zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.
SOPK je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona z roku 1992 o obchodných a priemyselných komorách. Funguje od 1. júla 1992. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich ôsmich regionálnych komôr a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 % a na exporte Slovenska takmer 90 %. Predsedom SOPK je Peter Mihók.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku