Výstava o národnej histórii v bratislavskom NOC je vhodná aj pre školské skupiny

Najlepšie práce z dvoch ročníkov Gorazdovho výtvarného Námestova sú v priestoroch Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave.
Najlepšie práce z dvoch ročníkov Gorazdovho výtvarného Námestova sú v priestoroch Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave. / Foto: namestovo.info

Bratislava 24. mája (TASR) – Najlepšie práce z dvoch ročníkov Gorazdovho výtvarného Námestova sú v priestoroch Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave. Je to tradičná celoslovenská súťaž detí a mládeže od šesť do 19 rokov zameraná na národnú históriu.
Vo výbere sú najlepšie artefakty z 19. (2014) a 21. ročníka (2016) súťaže od kresby, cez grafiku, maľbu až po plastiku a kombinované techniky. Dominujú vyobrazenia Cyrila a Metoda, Gorazda a ďalších svätcov. Tiež biblické postavy, najmä madona aj v ikonickom písme, Ježiš Kristus, biblické príbehy, ale aj ekumenický sprievod. Nechýbajú ani svetské témy týkajúce sa panovníkov i našich prvotných štátnych útvarov (Svätopluk, Rastislav, Samova ríša). Z mladšieho obdobia významné osobnosti našich dejín Juraj Thurzo a M. R. Štefánik. Vystavené sú aj práce bez názvu i modernejšie výtvarné vyjadrenia s názvom Nové možnosti, Umenie gotiky, Stopy minulosti a iné.
Podľa garanta výstavy Miroslava Holečka súťaž je dôležitou súčasťou odbornej starostlivosti NOC o novodobú slovenskú tradíciu – svätogorazdovskú, ktorá výrazne a originálne prispieva k napĺňaniu jej podstaty a posolstiev. Predmetom svätogorazdovskej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej tradície je približovanie života, osobnosti a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu a najmä myšlienkový presah odkazu jeho diela do našej národnej, kresťanskej a kultúrnej prítomnosti.
Zámerom organizátorov je prehlbovať záujem čo najväčšieho počtu detí a mládeže o slovenské národné, kresťanské a kultúrne dejiny, o minulosť miest a obcí s ich významnými osobnosťami a udalosťami. Prostredníctvom historických poznatkov a ich výtvarným stvárnením to vedie k hlbšiemu a trvalejšiemu osvojeniu získaných vedomostí profilovať ich historické vedomie ako základu obsažnej národnej hrdosti i zdravého lokálpatriotizmu.
"Výstavu si pozrel aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Ako inšpiračný zdroj je vhodná predovšetkým pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z celého Slovenka, ktorí v rámci koncoročných školských výletov navštívia naše hlavné mesto. Vstup na ňu je zdarma a potrvá do konca júna," informuje Holečko.

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku