MŠVVaŠ SR: Základné ciele dokumentu "Učiace sa Slovensko" vysvetľujú autori aj prostredníctvom videí

  Foto: Youtube

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ešte v polovici marca 2017 bol verejnosti predstavený návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko". Ide o autorský návrh dokumentu, ktorý spracovali vybraní experti z oblasti školstva v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. S cieľom vysvetliť hlavné ciele dokumentu pripravilo ministerstvo školstva v spolupráci s autormi dokumentu sériu niekoľkominútových krátkych videí.
Spolu ide o sériu 14 videí, v ktorých autori vysvetľujú jednotlivé ciele, ktoré v dokumente „Učiace sa Slovensko“ navrhujú v jednotlivých kapitolách, napríklad v oblasti kvality a dostupnosti výchovy a vzdelávania, v oblasti profesie učiteľa, odbornom vzdelávaní, riadení či financovaní regionálneho školstva, v oblasti dostupnosti vysokoškolského vzdelávania, riadenia a financovania vysokého školstva a pod. Každý, kto bude mať záujem, sa tak môže jednoduchou formou dozvedieť viac o obsahu jednotlivých kapitol tohto dokumentu.
Všetky videá sú zverejnené na YouTube kanáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, rovnako ako na webstránke ministerstva v časti "Učiace sa Slovensko – Videá expertov". Jednotlivé videá predstavuje ministerstvo aj na svojej oficiálnej stránke na Facebook-u.
Od oficiálneho predstavenia tohto návrhu sa o materiáli pravidelne diskutuje na rôznych fórach. Autori diskutujú nielen na odborných stretnutiach, ale diskusia prebieha aj na odborných debatách priamo na ministerstve za účasti ministra školstva. Najbližšia verejná diskusia sa bude konať v zmenenom termíne – v pondelok 24. apríla od 15.00 hod. v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1).
Aj zverejnenie krátkych vysvetľujúcich videí má za cieľ dostať jednotlivé návrhy bližšie k verejnosti. Rezort školstva totiž verí, že zapojením odbornej a širokej verejnosti do spoločnej diskusie sa podarí vytvoriť dokument, ktorý bude nadčasový, apolitický a ktorý bude zohľadňovať potreby občanov Slovenskej republiky.

 

Prehľad zverejnených videí:

 

RNDr. Vladimír Burjan

1. video: Obsah vzdelávania, formy, metódy a organizácia vyučovania

2. video: Kultúra a klíma školy, prostredie škôl (interiéry a exteriéry)

3. video: Pracovné podmienky učiteľov a vysokoškolská príprava budúcich učiteľov

 

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

1. video: Zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania a vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín

2. video: Regionálne školstvo a jeho financovanie, riadenie školstva

3. video: Vysoké školstvo, jeho financovanie, podpora informatizácie

 

MUDr. Ivan Juráš

1. video: Individualizované vzdelávanie a hodnotenie žiakov

2. video: Inkluzívne vzdelávanie a systém podpory učiteľov, žiakov a rodičov, vytvorenie Ústavu pre dohľad nad službami deťom

3. video: Predškolské vzdelávanie a výchova

 

doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.

1. video: Problémy v dnešnom systéme vzdelávania, spolupráca s rôznymi aktérmi pri nastavovaní reformy

2. video: Kľúčové systémové zmeny pri vzdelávaní

3. video: Duálne vzdelávanie

 

prof. PhDr. Emil Višňovský,PhD.

1.video:  Kvalita vysokého školstva, Liberálne štúdiá, „kategorizácia“ vysokých škôl

 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

1. video: Vysoké školstvo, vysokoškolské vzdelávanie

Čítajte viac o téme: Reforma školstva
Zdieľať na facebooku