Amnesty International: Slovensko stále zlyháva v zabezpečení rovného prístupu rómskych detí ku vzdelaniu

Amnesty International realizovala prieskum, ktorý zistil, že slovenské rómske deti sú naďalej oddeľované do špeciálnych tried alebo škôl.
Amnesty International realizovala prieskum, ktorý zistil, že slovenské rómske deti sú naďalej oddeľované do špeciálnych tried alebo škôl. / Foto: Bigstock

1.3.2017

Bratislava 1. marca (TASR) – Na Slovensku naďalej existuje segregácia rómskych detí vo vzdelávaní. Konštatuje to výskumná správa Amnesty International (AI) a Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC).


„Z výskumu vyplýva, že rómske deti sú naďalej nadpriemerne zastúpené v špeciálnych školách, alebo sú segregované do čisto rómskych tried,“ bilancovala rámcové zistenia Anna Blusová, výskumníčka AI pre oblasť strednej a východnej Európy.
Správa pod názvom Lekcia z diskriminácie: Segregácia rómskych detí v základnom vzdelávaní v SR poukazuje na aktuálnu situáciu i implementáciu prijatých opatrení v školskom zákone, ktoré SR prijala v súvislosti s konaním Európskej komisie, ktoré voči Slovensku iniciovala v apríli 2015 pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy.
Zistenia vychádzajú zo štyroch prípadových štúdií, týkajúcich sa škôl na východnom Slovensku – konkrétne špeciálnych škôl v Rokycanoch a Krompachoch a základných školách v Šarišských Michaľanoch a Moldave nad Bodvou. Marek Szilvási z výskumného tímu ERRC spresnil, že pre potreby výskumu vybrali dve školy, ktoré boli za diskriminačné opatrenia už kritizované v médiách a dve, ktoré neboli v centre mediálneho záujmu. Ako povedal, v oboch skupinách bol prístup k riešeniu problému nedostatočný. "Nielenže sa situácia nezlepšuje, ale po rozhovoroch s predstaviteľmi verejnej správy sme zistili, že nefunguje dostatočne monitoring a školy, ktoré boli za diskrimináciu kritizované, nedostávajú od verejných orgánov dostatočnú podporu, aby efektívne riešili problémy, ktoré tam s diskrimináciou rómskych detí vznikli," uviedol Szilvási.
Výkonný riaditeľ ERRC Adam Weiss poukázal na to, že jedným z faktorov prispievajúcim k segregácii je tzv. biely útek - fakt, že rodičia nerómskych detí ich premiestňujú zo škôl, o ktorých si myslia, že majú "príliš veľa rómskych žiakov". Weiss kritizoval orgány štátnej a verejnej správy. "Napriek tomu, že sú povinné tento efekt riešiť, vyhovárajú sa na to, že s tým nemôžu nič robiť," uviedol.
Podľa riaditeľa ERRC sa dá vo všeobecnosti povedať, že "slovenské úrady robia opak toho, čo sa volá boj proti diskriminácii". Poukázal v tejto súvislosti na prípady, o ktorých hovorí štúdia. "Sú školy, kde sa uskutočňuje vyučovanie v slovenčine, ale i v rómskom jazyku, v Šarišských Michaľanoch ani súdne opatrenie nezabránilo efektívne tomu, aby sa nevytvárali čisto rómske a nerómske triedy," uviedol.
Za pretrvávajúci vážny problém označil nesprávnu diagnostiku rómskych detí, ktorá ich zaraďuje do špeciálnych škôl. "Buď teda ide o nesprávnu diagnostiku, alebo v niektorých prípadoch sú rómske deti zaraďované do takýchto špeciálnych škôl bez diagnostiky," zdôraznil Weiss. Problémom sú podľa neho i predsudky samotných učiteľov a ich nízke hodnotenie potenciálu rómskych žiakov. "V niektorých prípadoch si títo učitelia vo všeobecnosti myslia, že rómske deti nemajú predpoklady dosiahnuť vyššie vzdelanie, ich túžby stať sa lekárom či učiteľkou považujú za nereálne. Namiesto toho, aby tieto sny a záujmy rozvíjali, zosmiešňujú ich," uviedol Weiss.

Čítajte viac o téme: Inklúzia | Integrácia detí
Zdieľať na facebooku