Odbornému vzdelávaniu žiakov pomôže aj zapojenie základných škôl

Odbornému vzdelávaniu žiakov pomôže aj zapojenie základných škôl
Odbornému vzdelávaniu žiakov pomôže aj zapojenie základných škôl / Foto: Bigstock

Košice 26. októbra (TASR) – Pri odbornom vzdelávaní žiakov pre reálne potreby trhu práce by do spojenia a spolupráce medzi strednými školami a zamestnávateľmi mali byť zahrnuté aj základné školy. Pomôcť v tomto smere má metodika vyvinutá v rámci projektu, ktorý koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).
"Nestačí, keď komunikuje len stredná škola so zamestnávateľom alebo stredná škola so základnou školou. Najefektívnejšie bude, keď všetky tri subjekty budú vystupovať, spolupracovať a navrhovať si aktivity po celý rok spoločne. V tejto metodike je zahrnuté, ako zvoliť koordinátorov za jednotlivé oblasti, ako si presne určiť kompetencie a ako usmerňovať spoluprácu, aby sme dosiahli spoločný cieľ," uviedla dnes pre TASR Marcela Kulifajová zo ŠIOV počas workshopu v Hotelovej akadémii v Košiciach.
V prebiehajúcom švajčiarsko-slovenskom projekte Odborné vzdelávanie a príprava pôsobí Kulifajová ako projektová manažérka. Viacročný projekt prenáša prvky fungovania odborného vzdelávania a prípravy vo Švajčiarsku na Slovensko vo vybraných učebných odboroch a školách vrátane košickej Hotelovej akadémie. Workshop, ktorý sa koná v rámci dnešného Dňa otvorených dverí v tejto škole, je určený pre všetkých aktérov vstupujúcich do odborného vzdelávania a prípravy. "Ide o zástupcov základných škôl, stredných odborných škôl a zamestnávateľov, ale hovoríme o nevyhnutnosti, aby sa do toho procesu zapojili aj zriaďovatelia škôl, čiže za základné školy mesto a za stredné školy VÚC, a pomáhali koordinovať tieto činnosti," konštatovala Kulifajová.
Do projektu, ktorý sa začal v roku 2012 a končí v marci 2017, je v súčasnosti zapojených 20 stredných odborných škôl z celého Slovenska. V Košickom kraji je to okrem hotelovej akadémie aj Stredná odborná škola (SOŠ) v Pribeníku. Cieľom snáh má byť žiak s kvalifikovanou a dostatočnou prípravou pre prax.
Deň otvorených dverí v košickej Hotelovej akadémii je spojený s prezentáciou a ochutnávkou špecialít pripravených jej žiakmi. Škola ponúka študijné odbory hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, pracovník marketingu, pekár či cukrár. "Chceme predstaviť žiakom základných škôl, učiteľskej aj širokej verejnosti to, čo ponúkame. Chceme sa pochváliť tým, čo dokázali naši žiaci a ukázať, aké máme možnosti a aké uplatnenie nájdu naši absolventi na trhu práce," priblížil pre TASR riaditeľ školy Radko Rakušan.

Čítajte viac o téme: Reforma školstva
Zdieľať na facebooku