Školy môžu získať podporu na projekty pre kritické myslenie a boj proti hoaxom

  Foto: Pexels

Bratislava 22. septembra (TASR) - Školy sa môžu prihlásiť do výzvy na rozvojové projekty zamerané na podporu kritického myslenia a predchádzania hoaxom v školskom prostredí. Termín na predkladanie žiadostí je do 28. septembra. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. 
        

Školy môžu žiadať o finančné prostriedky vo výške 4000 eur na realizáciu aktivít. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 105.000 eur. Medzi oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, stredné školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy a spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola alebo stredná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
        

"Cieľom výzvy je začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity - učiteľov, žiakov, ale aj rodičov - a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy," uviedli z rezortu. 
        

Okrem toho sa výzva venuje aj overovaniu faktov, rešpektovaniu výsledkov vedeckého výskumu a odmietaniu neoverených a nepravdivých informácií, ako aj prezentácii názorov založených na dezinformáciách. 
        

Z rezortu zdôraznili, že hlavnými cieľmi tejto výzvy sú podpora mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia, zabránenie šíreniu dezinformácií v školách, posilnenie odolnosti členov školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií, zvýšenie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi jej členmi. Zámerom je tiež podpora participácie členov školskej komunity na tvorbe pravidiel školy a ich uplatňovaní. 
 

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku