Nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča je možné podávať do 13. septembra

  Foto: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Bratislava 11. septembra (TASR) - Nadácia Dionýza Ilkoviča už po siedmy raz ocení výnimočných učiteľov a mentorov v oblasti prírodovedných predmetov, ako sú matematika, informatika, fyzika, biológia a chémia, ktorí vedú žiakov na základných a stredných školách. Nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča je možné podávať do 13. septembra. TASR o tom informovali z nadácie. 
        

Na Cenu Dionýza Ilkoviča môžu byť nominovaní pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci. Dôležité je, aby sa podieľali na dlhodobom rozvoji mimoškolskej činnosti v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika alebo biológia. Do súťaže ich môže nominovať ktokoľvek. 
        

Odborná porota zhodnotí nominovaných mentorov a pedagógov na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti. Posúdi jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup k učeniu. 
        

Trojica finalistov sa zúčastní na slávnostnom galavečere v priestoroch bratislavskej Reduty. Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu, ako aj vecné ceny a sošku Plamienok poznania od sklárskej výtvarníčky Evy Potfajovej, dcéry Dionýza Ilkoviča. 
        

Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča je zviditeľňovať ľudí, ktorí považujú profesiu pedagóga nielen za zamestnanie, ale za životný cieľ. Dosiaľ bolo ocenených 19 finalistov, z toho osem mužov a 11 žien. Organizátori prijali 334 nominácií počas šiestich ročníkov Ceny Dionýza Ilkoviča.
 

Čítajte viac o téme: Ocenenia
Zdieľať na facebooku